Den 7. oktober 2015 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2016 og den 23.11.15 kom partiene til enighet. Her er noen av endringene:

Selskapsskatten endres ned fra 27% til 25%. Det er kanskje den mest gledelige nyheten for norske aksjeselskaper! Regjeringen anbefaler å redusere skattesatsen ned til 22% i løpet av perioden 2016-2018 og det blir spennende å følge med årene fremover.

Skatt på personinntekt endres lik selskapsskattesatsen på 25%, og trinnskatt på personinntekt kommer til erstatning for toppskatten. Det nye skattesystemet blir omtalt som en bedre beskatningsmodell, og skal ha en liten, men positiv virkning for de aller fleste.

Utbytteskatten endres ned fra 27% til 25%, og utbyttegrunnlaget oppjusteres med en faktor på 1,15. Dvs. at på 1MNOK så blir skatten i 2016 kr. 17.500 høyere enn ved å ta de ut i 2015.

Lån til personlig aksjonær vil etter endringene bli behandlet som utbytte og beskattes som utbytte. Endringene vil gjelde for lån som tas opp fra og med 7. oktober 2015 eller senere, og for videreføring av lån som har forfalt. Dette skal forenkle behandlingen av blant annet mellomregningskontoer/ ulovlige lån.

Fordelsbeskatning av yrkesbiler endres til å gjelde varebiler klasse 2 og lette lastebiler. Det er to metoder å fastsette privat fordel:

  • Sjablongmetoden: Beregningsgrunnlaget av yrkesbiler reduseres med 50%, og maksimalt med kr. 150.000.
  • Individuell verdsettelsesmetode: Tillater all privatkjøring, men her kreves det elektronisk kjørebok. Verdsettelsen baseres på antall km privatkjøring multiplisert med én fastsatt faktor (kr. 3,40 for 2016)

Biler som ikke kan defineres som yrkesbil beskattes etter de ordinære reglene om firmabilbeskatning som tidligere.

Yrkeskjøring over 40.000 km i året vil fortsatt gi en reduksjon til 75% av bilens listepris som ny, men må fra 2016 dokumenteres med elektronisk kjørebok.

Ansatte kan bruke arbeidsgivers bil privat inntil 10 dager i året, inntil 1.000 km, uten at det kreves fordelsbeskatning.

Merverdiavgiftens lave sats endres til 10% fra dagens 8%. Persontransport, overnatting, allmennkringkasting og adgang til kino, museer, idrettsarrangementer og fornøyelsesparker er de som blir berørt. Dårlig nytt for reiseglade og kulturengasjerte nordmenn!

Skattefri kilometergodtgjørelse settes ned til 3,80 fra 4,10 i dag. Godtgjørelsen er ment til å dekke utgiftene en ansatt har til tjenestereise ved bruk av egen bil. Endringen medfører at på 10.000 km i året, så vil man motta 3.000 kr mindre enn i dag. Det er fullt mulig å motta mer pr. km enn statens satser, men det vil medføre en skatteplikt på det overskytende.

Grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes til kr. 10.000 fra dagens kr. 8.000.

Ytterligere informasjon finner man på statsbudsjettet.no