ASP i Praksis

ASP (Application Service Provider) gir bedriften din mer oversiktlig økonomi, større fleksibilitet, stordriftsfordeler og lavere totalkostnad.

ASP-løsninger innebærer at programvare, dokumenter og e-post ligger utenfor bedriftens bygning. Alle operasjoner foregår på våre maskiner og data sendes kryptert over nettet og vises så på din datamaskin - koblet til servere hos oss.

Dette gir dere:

– Sikker drift med automatisk sikkerhetskopi, antivirus, batteri-nødstrøm.
– Enkel tilgang til alle data via Internett.
– Oppdatert teknologi fra fagpersonalet vårt.
– Teknologi som kan gi deg konkurransefordeler.

Visma programvare og regnskapstjenester

Som Visma-forhandler kan vi tilby både salg eller leie av økonomisystemer. Ved leie av programvare velger du moduler etter behov. Dersom du i tillegg ønsker å sette bort deler av økonomistyringen, kan WiCan Regnskap bidra som komplimenterende partner.

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss