Hva er ASP?

ASP (Application Service Provider) gir bedriften din, større fleksibilitet, stordriftsfordeler og lavere totalkostnad.

ASP-løsninger innebærer at programvare, dokumenter og e-post ligger utenfor bedriftens bygning. Alle operasjoner foregår på våre maskiner og data sendes kryptert over nettet og vises på din datamaskin - koblet til servere hos oss.

Stort sett alle maskiner kan kobles til våre servere, noe som gjør ASP veldig fleksibelt. Oppkobling mot våre servere kan like gjerne gjøres hjemmefra som på kontoret. Oppkoblingen krever minimalt av lokal maskinvare da all prosessering skjer på våre servere.

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss