Totaløkonomi

WiCan ASP gir deg og din bedrift, faste forutsigbare utgifter. Det viser seg gang på gang at bedrifter kommer bedre ut økonomisk ved å velge ASP løsning fra WiCan, kontra å velge tradisjonell lokal server.

Grunnen til dette er at man øker levetiden på lokal maskinvare (PC/Mac), og man slipper utgifter til egen server, backup løsninger og lokale konsulenttjenester.

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss