Levering av utstyr og rekvisita

I tillegg til WiCans brede tjenestetilbud, kan vi også levere datautstyr. Hos oss kan du få alt fra infrastrukturløsninger, PC-er, kabler til blekkpatroner. Vi kan levere utstyr fra de fleste leverandører.

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss