Fakturering

Føler du at du ikke har kontroll på utgående faktura eller oppfølgingen av disse? WiCan Regnskap har lang erfaring og god kompetanse på området, og kan assistere med en komplett løsning eller gjennomgang av deres rutiner og prosesser.

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss