Lønn

En av de viktigste oppgavene til ledelsen i en bedrift er å sørge for at de ansatte får riktig lønn til rett tid. Lønnskjøring er samtidig en komplisert oppgave, med kontinuerlig endring i satser, tillegg og rapporteringer - og til tider nye krav fra myndigheter. Våre konsulenter er faglig oppdatert, og sørger for rett lønn til rett tid.

- Lønnskjøring
- Lønnslipp pr. post eller elektronisk
- Utbetaling
- Skattetrekksberegning
- Arbeidsgiveravgift
- Feriepenger
- Utregning fra variable grunnlag
- Utlegg og reiseregninger
- Sykefravær og statistikker
- Konteringslister
- Personalbudsjett

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss