Regnskapskontor

Mange bedrifter og organisasjoner har egen økonomiavdeling. For mindre og mellomstore virksomheter som av ulike grunner ønsker å sette bort disse oppgavene er WiCan Regnskap en solid, erfaren partner.

Vi tilpasser både rutiner, tjenester og systemer til virksomhetens behov - og kan påta oss alle økonomirelaterte oppgaver.

- Regnskapsføring
- Fakturering og oppføging
- Skatt og avgiftsoppgjør
- Lønnskjøring
- Avstemming
- Dokumentasjon og rapportering
- Remittering
- Årsoppgjør
- Ligningsoppgaver
- Analyser og budsjettering
- Effektivisering

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss