Visma Programvare

Våre produkter

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle er med på å effektivisere og forenkle virksomhetsprosesser.

Økonomi- og logistikksystemer

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Visma.net

Kundeoppfølging og kundedialog

 • Visma SuperOffice
 • Visma Bizweb

Lønn og personalsystemer

 • Visma Lønn
 • Visma.net Expense
 • Visma Ansattportal

Dokumenthåntering

 • Fakturaskanning og elektronisk dokumentflyt
 • Visma Dokumentsenter

Automatisering

 • Visma AutoInvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma AutoCollect

Kasseløsning

 • Visma ERP POS

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss