4 grunner til å benytte et regnskapsbyrå.

9 tips til deg som skal kjøpe PC til ansatte.
6. februar 2018
5 tips til en god «salgsbod».
19. februar 2018
Vis alle

4 grunner til å benytte et regnskapsbyrå.

Det kan være mange grunner til å gi oppgaven med å føre bedriftens regnskap over til et regnskapsbyrå. Det første man tenker på er at dette bør redusere kostnadene til bedriften, men det er flere grunner til at det kan være smart å gjøre dette. Nedenfor finner du fire årsaker til at du bør vurdere å sette bort denne jobben.

 

1) STØRRE FLEKSIBILITET


Ved økning eller reduksjon i ordreinngangen kan det være behov for å endre ressursmengden som brukes på å føre bedriftens regnskap. Bruker du et regnskapsbyrå trenger du ikke å tenke på dette. Av og til oppstår det «topper» i arbeidsmengden som legger et stort press på regnskapsavdelingen i bedriften. Dette unngår man hvis man benytter et regnskapsbyrå.

 

2) KVALITET

Et regnskapsbyrå har ofte lang erfaring i å føre regnskap. I tillegg fører de regnskap for en rekke bedrifter.  Som en følge av at det er flere regnskapsførere som jobber sammen hver eneste dag i et regnskapsbyrå er også erfaringsutvekslingen stor. Hvilken kompetanse regnskapsbyrået skal ha er avhengig av hvilke aktiviteter man ønsker at regnskapsbyrået skal håndtere.

 

3) RETT FOKUS

Regnskapsfører i eget selskap blir ofte benyttet til en rekke oppgaver som ikke er direkte knyttet til regnskapsføringen. For den ansatte betyr dette at man stadig blir avbrutt i arbeidet. I et regnskapsbyrå jobber man utelukkende med primæroppgaven og får således bedre fokus på det man skal gjøre. Enda viktigere er kanskje fokus fra ledelse og eiere. Ved å benytte seg av et regnskapsbyrå kan ledelsen fokusere mer på utvikling av selskapet og de strategiske oppgavene.

 

4) LAVERE KOSTNADER

Det er fort gjort å sammenligne de direkte kostnadene med å ha en egen regnskapsmedarbeider med kostnaden av å bruke et regnskapsbyrå, men kanskje er de indirekte besparelsene like viktig. Hva er gevinsten ved at ledelsen kan fokusere mer på kjernedriften til bedriften? Hvor mye koster egentlig en rekruttering av ny medarbeider?

 

 

Hans-Morten Anonsen
Hans-Morten Anonsen
Hans-Morten Anonsen er styreleder i WiCan Regnskap Fredrikstad AS og var med å starte WiCan Gruppen. Han er engasjert i hvordan IT kan bidra til at små og mellomstore bedrifter kan jobbe mer effektivt ved hjelp av gjennomgående digitaliserte tjenester.