5 grunner for små og mellomstore bedrifter å sette bort drift av IT-avdelingen.

Samarbeider du godt med regnskapsbyrået ditt?
17. april 2018
Tap av data – det skjer vel ikke deg?
24. mai 2018
Vis alle

5 grunner for små og mellomstore bedrifter å sette bort drift av IT-avdelingen.

Å sette bort driften av IT skaper mest fordeler. Spesielt gjelder dette små og mellomstore bedrifter som kan få en rekke umiddelbare fordeler.

Mulighetene for å bruke ny teknologi for å oppnå effektivitet og skape konkurransefortrinn har aldri vært større. Innenfor dette raskt forandrede og voksende området kan det være utfordrende, om ikke umulig, for et lite eller mellomstort selskap hvor hovedvirksomheten ikke innebærer teknisk kompetanse og fullt ut utnytte disse mulighetene. Derfor velger flere og flere bedrifter å sette bort driften av IT og beholder maks en person med teknisk bakgrunn internt i organisasjonen.

1 Reduserte kostnader og kontroll

Outsourcing omgjør faste IT-kostnader til variable kostnader og gjør budsjettering enklere. Selskapet betaler for det det bruker, etter behov. I tillegg kan sysselsetting og opplæring av IT-ansatte være dyrt, og midlertidige ansatte kan ikke leve opp til forventningene. Outsourcing lar bedriften fokusere på de menneskelige ressurser der du trenger dem mest.

2 Sertifisering, kvalifikasjon og erfaring når du trenger det

Outsourcing til et profesjonelt selskap sikrer at et team er involvert med den rette kompetansen og erfaringen for dine behov. Gode outsourcing selskaper som WiCan Data AS er forberedt på en rekke ulike mulige scenarier. Det er svært få problemer som vi ikke har sett før og profesjonelt håndtert. For et lite selskap kan dette være vanskelig fordi de ikke er vant til å håndtere bestemte situasjoner og dermed skaper det sårbarhet.

 

 

3 Økt fokus på bedriftens kjernevirksomhet

Faktum er at de fleste selskaper har begrensede ressurser og ledere har begrenset tidt. Outsourcing selskaper bidrar til økt fokus på kjernevirksomheten ved å eliminere distraksjoner knyttet til komplekse IT-beslutninger. Med andre ord, bedrifter gjør hva de gjør bra, og en erfaren IT-leverandør gjør det mulig for dem å holde fokus på hva som er viktigst for dem.

4 Risikoreduksjon og sikkerhet for unødvendig tap av tid og ressurser

Gjennomgår du arbeidsstasjoner og serverne til bedriften med jevne mellomrom? Har du implementert sikkerhetsstandarder og arbeidet for å opprettholde sikkerheten? Hver forretnings investering har en viss risiko. Markeder, konkurranse, lover og regler, økonomiske forhold og teknologi endres raskt. Et eksempel er den kommende lovgivningen, GDPR, som stiller høye krav til å sikre integriteten til kundedata, sensitiv informasjon og mye mer. En god outsourcingspartner er ansvarlig for en betydelig del av den teknologirelaterte risikoen.

5 Skaper like forutsetninger i konkurranse med større bedrifter

De fleste små bedrifter har rett og slett ikke råd til å matche støttetjenestene og infrastrukturen som store bedrifter opprettholder. En uavhengig, tredjeparts kostnads-struktur og stordriftsfordeler gjør det mulig for IT-leverandører å gi sine kunder alle fordelene med en solid IT-infrastruktur. I den forbindelse kan outsourcing hjelpe små bedrifter til å handle «stort» ved å gi dem tilgang til state-of-the-art teknologi og et høyt nivå på ferdigheter.

 

 

 

Andreas Løvås
Andreas Løvås
Andreas er daglig leder i WiCan Data. Han har jobbet i WiCan siden 2008 og har stor ekspertise innenfor skytjenester, hardware og software. Andreas hater papir og brenner for å hjelpe bedrifter til å jobbe smartere og kanskje mindre?