Endepunktsikring

MAXimal klientbeskyttelse med minimal innsats!

Bare noen få klikk

Med noen få klikk tilfører du dine klienter den endepunktsikringen som dagens trusselbilde krever.

Er du en av dem som fremdeles mener at antivirus gir tilfredsstillende sikring? Da er du i beste fall naiv eller kanskje du ikke vet at vi har verktøyene klar til bruk for deg?

Skal dine kunder jobbe ut mot Internett må de endepunktsikres.

Grenseløs infeksjonsfarer

CryptoLocker og andre infeksjoner ligger skjult overalt.
Som vedlegg i e-post, som lenker på Internettsider, som skjulte fi ler på shares og fi ldelingstjenester. Fantasien har ingen grenser og total nedstengning er ikke en opsjon.

Fellesnevneren for de ulike infeksjonsfarene er at de legger seg inn der hvor trafi kken er, ofte der behovet for tilstedeværelse er størst og der sjansen for at en liten betenksomhet skal forekomme er størst.

Holdninger er alt - også innen IT

Antatt legitime nettsteder og avsendere har mer enn nok med å sikre egne grunnsystemer, og overlater de besøkende til seg selv.

Det er ikke lenger slik at kun lysskye nettsteder er infisert.
Dessverre er selv de mest uskyldige nettsteder rammet Holdninger er alt - også innen IT.

Vedlegg skal ikke åpnes uten at de er ventet. Filer skal ikke åpnes uten at du vet hva innholdet er. Fremfor alt skal dine brukere kunne oppføre seg mest mulig normalt innenfor sine daglige rutiner.

Hva er løsningen?

Noen prøver å løse denne virkeligheten med rigide systemer
og total blokkering. Andre ønsker en tilnærming hvor man
sikrer de ulike sonene med forskjellige verktøy, i tillegg til at
man legger stor vekt på opplæring av brukere innenfor
de rammebetingelsene som etableres.

Send oss en forespørsel

Ditt navn (obligatorisk)

Firma

E-post (obligatorisk)

Melding

Vi endepunktsikrer
dine brukere!

Dine brukere har fremdeles behov
for å motta .zip-fi ler, dele data og
ønsker å kunne utnytte Internettets
uendelige muligheter.

Med vår totale tilnærming for
oppbygging av endepunktsikring,
får dine brukere den tryggheten og
sikkerhetsvesten de trenger.

Derfor er det så enkelt å ta i bruk
våre løsninger for endepunktsikring.

Du slår dem bare på med
noen klikk.