Hvorfor bør du sette bort IT driften?

Hva er Microsoft Teams?
25. februar 2019
Benytter du sikker pålogging til Office 365?
6. mai 2019
Vis alle

Hvorfor bør du sette bort IT driften?

IT Outsourcing har noen klare fordeler, og bør på en eller annen måte implementeres i alle typer selskaper. Med en Outsourcing-avtale for IT kan bedrifter oppnå optimal styring av dagens viktigste verktøy, nemlig IT.

  • Hva gjør man hvis bedriften ikke er stor nok til å ha din egen IT-avdeling?
  • Hvordan utnytter man best mulig interne ressurser i organisasjonen?
  • Hvordan sikrer man at du kan dra nytt av informasjonsteknologiens muligheter?

For mange små og mellomstore bedrifter er det ikke lønnsomt å ha en intern IT-avdeling. Oppgavene er for få, og det er ikke lønnsomt å ansette dedikerte IT-ansatte. Man tvinges kanskje til å legge ansvaret for IT hos noen i organisasjonen og velger den som er mest egnet for oppgaven?

Problemet er at disse menneskene sjelden har den nødvendige kompetansen, erfaring og tid til å håndtere denne funksjonen. Organisasjonen kan heller ikke bruke ressursene som personen er ansatt og trent til. Videre kan det være frustrerende for den ansatte å ha motstridende oppgaver som Markedsføring og IT, Salg og IT og økonomi og IT.

Bedrifter bør legge ansvaret for IT i toppledelsen og deretter trekke på de ressursene man har behov for i hver enkelt situasjon.

En ekstern IT-avdeling kan håndtere ansvar som:

  • Utvikling
  • Innkjøp
  • Leverandørstyring
  • Vedlikehold av organisasjonens IT-infrastruktur (maskinvare, programvare, nettverk, lagring)
  • Agere som endringsagent som involveres i strategiutvikling og foreslår nye systemer og forretningsmuligheter.

WiCan Data AS kan gi råd innen alle IT-avdelings ansvarsområder. Vi er vant til å løse IT-relaterte problemer og se muligheter i ny teknologi.

 

Digitale tjenester. Personlig rådgivning.

 

Bent Hansen Widnes
Bent Hansen Widnes
Bent Widnes Hansen er gründer av WiCan Gruppen. Han jobber i dag som forretningsrådgiver. Bent engasjerer seg i effektiv forretningsdrift ved hjelp av digitale verktøy. "Vi skal tilby digital effektivisering samtidig som vi gir god personlig service ".