Alt-tekst


Fremtidens regnskapssystem – i dag!

Med PowerOffice Go har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse.

Timeregistrering

Øk faktureringsgraden med Go! I PowerOffice Go kan timeføring legges til som en integrert del av regnskapstjenesten. Dermed får du registrert og fakturert hver eneste time!

- Enkelt oppsett av kunder og prosjekter
- Rask timeføring for de ansatte, også fra mobil
- Godkjente timer kan faktureres kunden direkte

Tilbud, ordre og faktura

Fakturering i Go gjøres raskt, enkelt og effektivt. Fakturaer kan opprettes til grupper og sendes automatisk. Innbetalinger hentes fra banken daglig og bokføres automatisk i regnskapet.

- Send tilbud, ordre og faktura via post, pdf eller EHF
- Full kontroll over utseende på faktura og purringer
- Enkelt og intuitiv fakturering av abonnement

Regnskap

Med PowerOffice Go får du full oversikt over regnskapet. Betalinger gjøres direkte fra PowerOffice Go uten at du trenger å logge inn i nettbanken. Dermed sparer du viktig tid og slipper å hoppe mellom ulike systemer.

- Elektronisk bilagsmottak med automatisk fakturafortolkning
- Papirløs bilagsflyt med godkjenning og betaling av fakturaer
- Automatisk kontering av bilag basert på Big Data

Reiseregning

Med PowerOffice Go blir utfylling av reiseregninger lekende lett. Start registreringen av reisen idet du går ut av døra hjemme og registrer utlegg, kvitteringer og kjøregodtgjørelse på mobilen mens du er underveis.

- Automatiske oppdateringer av regelverk, satser og valutakurser
- Reiser etter regning kan utbetales og kostnadsføres umiddelbart
- Sømløst integrert med Go Lønn eller filintegrasjon med H&L Lønn

Lønn

Alltid enkel tilgang til lønnssystemet ditt. Ajourhold av ansatte og lønnsutbetalinger går som en lek. Har du en ekstern regnskapsfører, er denne bare en chatte-boble unna.

- Enkelt å legge inn og ajourholde ansatte
- Utbetaling og postering av lønn, samt innsending av A-melding skjer automatisk ved godkjenning av lønn
- Sømløst integrert med Timeregisterering og Reiseregning

Rapportering

Hold oversikt med en rekke rapporter, som saldobalanse, omsetningsoppgave og resultat. Rapportene er interaktive og kan spores ned til transaksjoner, avdeling, prosjekt eller andre dimensjoner.

- Enkle og intuitive rapporter skaper forståelse
- Interaktive rapporter med data helt ned til bilagsnivå
- Alle rapporter er oppdatert i sanntid

Snakk sammen!

Få avklaringer direkte. Snakk med regnskapsfører og andre direkte i PowerOffice Go. De kan svare fra datamaskin, nettbrett og mobil – til og med fra smartklokke.

- Arbeidsdeling og kommunikasjon i ett og samme system
- Alle kan se det samme. Oppdateringer i sanntid.
- Inviter og gi tilgang til ubegrenset antall brukere

Alltid tilgjengelig – alle steder

Alt du gjør i PowerOffice Go blir lagret. Dermed er alt tatt vare på om noe skulle skje, og alt er tilgjengelig, hvor som helst og når som helst. Du kan konsentrere deg om å få gjort jobben.

- Du slipper installasjon, oppgraderinger og vedlikehold.
- Alle data krypteres og sikkerhetskopieres automatisk.
- Høy sikkerhet, alt lagres på servere i Norge.