Miljø- og klimaregnskap

Bilde-av-illustrasjon-med-miljøregnskap

I de nærmeste årene vil flere og flere bedrifter bli pålagt å levere et klimaregnskap og redegjøre for sin påvirkning av klimaet vårt.

Det vil derfor være en god investering for de fleste bedrifter å utarbeide en klimastrategi og et klimaregnskap som presenterer din påvirkning på miljøet.

Den globale klimautviklingen har medført at vi alle er blitt mer fokuserte på å påvirke klimaet.

Norske myndigheter har stort fokus på å sette inn tiltak og krav til stadig flere virksomheter om å redegjøre for sin påvirkning av klima og miljø som for eksempel :

 

  • Bruk av transportmidler i forbindelse med reise og transport av solgte og kjøpte varer
  • Håndtering av avfall med tilhørende transport og behandling av dette
  • Utslipp og forbruk av egne produksjonsmidler

Ønsker du hjelp med ditt klimaregnskap?

This is popup title

Edit Content