Tap av data – det skjer vel ikke deg?

5 grunner for små og mellomstore bedrifter å sette bort drift av IT-avdelingen.
4. mai 2018
Digitalt regnskap
22. juni 2018
Vis alle

Tap av data – det skjer vel ikke deg?

Se for deg følgende situasjon: Serveren dere benytter til ERP eller CRM systemet (om den er intern, ekstern eller skybasert), krasjer, blir skadet i brann – eller kanskje stjålet. Innholdet kan ikke reddes og man er avhengig av å gjenopprette data fra sikkerhetskopier. De fleste vi møter svarer med stor selvtillit at dette ikke er en aktuell problemstilling. Hos de blir det nemlig tatt sikkerhetskopi daglig, og den blir kopiert «ut av hus». Men er dette sikkert nok?

 

Si at den daglige sikkerhetskopirutinen blir tatt på natten. La oss også si at skaden i situasjonen over skjer halv fire på ettermiddagen. Hva gjør du? Vil du gjenopprette den siste sikkerhetskopien, som i dette tilfellet er 8 timer gammel? Skjer det mye i bedriften din på 8 timer? Hos de fleste gjør det det. Det skjer så mye på 8 timer at å gjenskape data med samme nøyaktighet uten en «mal» er en umulig oppgave. Alle ordre, alle tilbud, alle fakturaer, alle nummerserier må stemme med den opprinnelige, tapte dataen. Det tar vesentlig mye lenger tid å gjenskape 8 timers arbeid – enn 8 timer!

I mellomtiden, før man har gjenskapt all data etter beste evne, kan man heller ikke bruke systemene til det de er ment for. Man må vente med å fakturere til all data er på plass, slik at neste fakturanummer ikke blir en duplikat med en tidligere utsendt faktura. Det samme med nye ordre og tilbud. Og med det kan det være at neste dags produksjon blir forsinket, siden man ikke kan legge inn nye data ennå. Og kanskje dagen etter det igjen?

 

Derfor tillater vi oss å spørre igjen: Hva gjør du?

Har man ikke sikkerhetskopi, så har man ikke sikkerhetskopi. Så enkelt er det. Da må man sette «alle kluter til» og starte jobben med å gjenskape innholdet. En tryggere og sikrere løsning er like åpenbar som den er enkel. Hyppigere sikkerhetskopier. I «gamle dager» hvor man var nødt til å bytte fysisk medie som tape, harddisker eller lignende – var hyppig sikkerhetskopiering vanskelig å gjennomføre i praksis. Med dagens systemer, hvor alt er helautomatisk, er det ingenting i veien for å sikkerhetskopiere hyppigere. Det finnes systemer i dag som støtter kontinuerlig sikkerhetskopiering slik at man kan gjenopprette innhold helt ned til de siste minuttene før skaden oppsto. Disse systemene er blant annet implementert i vårt skybaserte ASP-miljø.

 

Problemstillingen i praksis

Våre konsulenter møter denne problemstillingen ute hos våre kunder. Sikkerhetskopier koster penger, og det koster litt mer om man skal sikkerhetskopiere hyppigere. Kostnad er en vurdering hver enkelt bedriftsledelse må ta – men når det gjelder sikkerhet av «hjertet» i bedriften – har bedriften din økonomi og kapasitet nok til å miste en full dags data? Dette er ikke noe man kan aktivere med tilbakevirkende kraft etter at et datatap har oppstått – det må settes i drift før.

Vi i WiCan har lang erfaring med oppsett av sikkerhetskopirutiner. Vår målsetning er å digitalisere bedriften – og sikkerhet i denne prosessen er noe vi setter svært høyt. Kontakt en av våre konsulenter for en gjennomgang av rutiner – slik at dere kan være trygge på at situasjonen vi har nevnt her ikke vil gjelde dere

 

 

Magnus Alexander Lie
Magnus Alexander Lie
Magnus er spesialist på flere områder i WiCan Data og WiCan ASP. Magnus er opptatt av å jobbe tett sammen med kunden for på den måten å finne de aller beste datatekniske løsningene for kunden.