Valg av selskapsform

Basilusker overalt
15. mars 2016
Ansvarlig selskap?
29. september 2016
Vis alle

Valg av selskapsform

Valg av selskapsform er ett av de første spørsmålene som melder seg når du skal starte næringsvirksomhet. Du bør tenke nøye gjennom dette og innhente råd og informasjon om hvilken organisasjonsform som er best for deg.

Hvorfor er dette så viktig? Fordi det valget du gjør vil få stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, samt hvilken frihet du har til å disponere over foretakets eiendeler.

Ved etablering av foretak vil valget vanligvis stå mellom følgende alternativ:

• Enkeltpersonforetak
• Ansvarlig selskap: ANS og DA
• Aksjeselskap AS

Det finnes også andre alternative selskapsformer, men jeg vil her vurdere de som for de fleste vil være mest aktuelle.

I den første av 3 artikler skal vi se nærmere på enkeltpersonforetaket.

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor du som person står ansvarlig for virksomheten. Som navnet sier er altså dette en organisasjonsform der én person er eier. Du har stor økonomisk frihet, men du er også fullt økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Du og virksomheten er med andre ord personlig ansvarlig for næringsvirksomhetens gjeld, også med din private formue.

Det er ikke noe problem å ha lønnsinntekt og samtidig drive enkeltpersonforetak ved siden av. Det spesielle med enkeltpersonforetak er at nettooverskuddet er skattepliktig sammen med dine eventuelle andre inntekter, som for eksempel lønnsinntekt fra annen arbeidsgiver. På den annen side vil et nettotap være fradragsberettiget (gitt at du har annen inntekt).

Selv om du ikke tar ut noe fra virksomheten til deg selv privat, skal du altså skatte av overskuddet i virksomheten (inntekter minus kostnader).
Skattemessig lignes ditt enkeltpersonforetak sammen med deg personlig. Når du leverer inn selvangivelsen din, må du samtidig levere næringsoppgave som forteller om økonomien i foretaket ditt. Overskuddet av driften skal føres inn på din personlige selvangivelse.

Sykepenger
En selvstendig næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak faller imidlertid utenfor rettighetene som en vanlig lønnsmottaker har f.eks. i forhold til sykepengeordningen i folketrygden, arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet. Det er imidlertid mulig å tegne forsikring for å få bedre sykepengerettigheter.

Hvorfor velge enkeltpersonforetak: Organisasjonsformen passer for de som skal gjøre små eller ingen investeringer og hvor risikoen i selskapet er liten.

I de neste blogginnleggene vil jeg ta for meg de to andre organisasjonsformene, ansvarlig selskap (ANS og DA) og aksjeselskap (AS)

Bent Hansen Widnes
Bent Hansen Widnes
Bent Widnes Hansen er gründer av WiCan Gruppen. Han jobber i dag som forretningsrådgiver. Bent engasjerer seg i effektiv forretningsdrift ved hjelp av digitale verktøy. "Vi skal tilby digital effektivisering samtidig som vi gir god personlig service ".