Wicans Gründerfond

Wican Gruppen ønsker å tilby økonomiske midler og kompetanse til bedrifter i Fredrikstad, Halden og Larvik. Bedriften må ha en god forretningsidé og potensiale for vekst ved å skape arbeidsplasser i regionene.

Wican vil årlig dele ut til sammen 60.000 kroner, fordelt på to utbetalinger pr. år. I tillegg vil bedriften motta tjenester og rådgivning fra interne ressurser i Wican-selskapene:

  • Gratis hjemmeside med inntil 5 undersider 
  • Microsoft 365 konto med Teams i 1 år 
  • Kostnadsfri rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av registreringspapirer til Brønnøysundregstrene. 
  • Bistand til forretningsplan og digital markedsføring av dine tjenester 
  • Bruk av våre møteromsløsninger ved behov 

Kriterier for å kunne søke:

Søkere må være i etableringsfasen eller ønske å etablere et selskap for å skape én eller flere varige arbeidsplasser i regionene.

Vurderingskriterier:

Det er ikke noe krav til at forretningsidéen skal representere noe vesentlig nytt i markedet, men at idéen kan tilføre markedet noe som er interessant og bærekraftig.

Søknad:

Søknaden må ha en kortfattet beskrivelse av forretningsplanen som inneholder et budsjett for de neste 6-12 månedene.

Tildeling:

Juryen består av Morten Huth (FASVO), Erlend Ystrøm Haartveit (Innovasjon Norge) og representanter fra Wican.

Søknadsfristene vil være 30. april og 31. oktober.

Søknad sendes [email protected] merket “Grunder” i emnefeltet.

Copyright 2020 – WICAN Gruppen