Dette er Wicans Gründerfond

to damer ler og gir high five
Vi i Wican heier på flinke folk som tar sjansen og lever ut drømmen om å starte egen bedrift! Har du en god forretningsidé som kan tilføre markedet noe interessant og bærekraftig? Og har din idé potensial for å skape arbeidsplasser?
– Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi ønsker nemlig å tilby én eller flere søkere denne lille gavepakken:
  • Gratis hjemmeside med inntil 5 undersider 
  • Microsoft 365 konto med Teams i 1 år 
  • Kostnadsfri rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av registreringspapirer til Brønnøysundregistrene
  • Bistand til forretningsplan og digital markedsføring av dine tjenester 
  • Bruk av våre møteromsløsninger ved behov 
  • Økonomisk støtte – Totalt 60.000 kroner fordelt på de utvalgte

Søknadskriterier:

  • Forretningsidéen må tilføre markedet noe interessant og bærekraftig
  • Søkere må være i etableringsfasen eller ønske å etablere et selskap for å skape én eller flere varige arbeidsplasser
  • Bedriften må være lokalisert i Fredrikstad, Halden eller Larvik
  • Du må ha en forretningsplan med et budsjett for de neste 6-12 månedene, samt ha gjennomført en markedsundersøkelse som viser innsikt i markedet og dets behov.

Tildeling:

Juryen består av Morten Huth (FASVO), Erlend Ystrøm Haartveit (Innovasjon Norge) og representanter fra Wican.

Søknadsfristene er 1. september 2022 og 1. februar 2023. Søknaden sendes til: [email protected], merket «Gründer».

Søknadsfristene vil være 30. april og 31. oktober.

Søknad sendes [email protected] merket “Grunder” i emnefeltet.

Vinneren av Gründerfondet 2021

Den heldige mottakeren av Gründerfondet i 2021 er SK Helse med deres prosjekt: «Bedrifthelse på avstand».

SK Helse er en nyoppstartet bedrift av ansatte fra Stadionklinikken på Kråkerøy i Fredrikstad. Deres forretningsidé går ut på å utvikle en tjeneste som bidrar til å redusere sykefravær, øke effektivitet og kapasitet hos bedrifters ansatte.

De har en visjon om å revolusjonere arbeidshelsa ved å gi arbeidsgivere et verktøy som når ut til en stor risikogruppe. Det vil de løse ved å videreutvikle og tilpasse eksisterende teknologi, i kombinasjon med utvikling av en fagmetodikk for terapeuter som følger opp deltakere «på avstand».

Bilde av rådgiver Bent i Wican Gruppen som overrekker en sjekk på tretti tusen kroner til Jørgen fra Stadionklinikken som er vinner av Gründerfondet 2021

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse gikk blant annet ut på at de anser konseptet for å være skalerbart og ha potensiale både nasjonalt og internasjonalt. Det ble også trukket frem som en fordel at søkeren viste til kostnadene kundene måtte oppleve forbundet med sykefravær, som tydeliggjorde behovet for løsningen deres. Teamet oppleves som tverrfaglig med reel fagkompetanse og erfaring, som bygger tillit og ga juryen et innblikk i hvordan konseptet kan tas videre ut i markedet. De har også nylig fått godkjent søknad om markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge.

Copyright 2020 – WICAN Gruppen