Hvordan møte økende krav til miljørapportering, og samtidig sikre god økonomisk vekst.

 

Dersom du driver «frisørsalongen på hjørnet» eller er konsernsjef i en stor produksjonsbedrift, har du sikkert hørt noen av ordene: klimaregnskap, miljøregnskap eller karbonregnskap. Uansett hva man velger å kalle det, er det liten tvil om at alle bedrifter kommer til å møte strengere krav for å rapportere sitt miljøavtrykk i fremtiden. For de største selskapene i samfunnet vårt, er dette en realitet allerede i dag. Dette kravet vil forplante seg fortløpende til flere virksomheter for hver dag som går. Om ikke altfor lang tid, vil det å kunne dokumentere sin bedrifts miljøavtrykk, være like naturlig som å levere en momsoppgave eller et terminoppgjør. Selv om dette vil innebære noe nytt for de fleste av oss, betyr det ikke nødvendigvis noen revolusjonerende endring i virksomheten din. La oss kalle dette «miljøregnskap» fra nå av.

Hva er et miljøregnskap?

Fremtiden innen all type regnskap og rapportering er digital. Dette gjelder også for fremtidens miljøregnskap. Ved å benytte spesialisert programvare kan alle bedrifter fortløpende både rapportere og dokumentere sitt miljøavtrykk. Den digitale verden vi lever i, gjør det faktisk mulig å styre sin virksomhet gjennom den kontinuerlige rapporteringen man får fra datasystemet. All denne informasjonen kan brukes til å ta daglige små og store beslutninger, for å sikre best mulig resultat.

Miljøregnskapet kobles sammen med det tradisjonelle resultatregnskapet, og vil kunne synliggjøre områder i virksomheten der det er forbedringspotensialer. Ved å adressere disse forbedringsområdene vil man både kunne redusere sine løpende kostnader, og optimalisere sitt miljøavtrykk. Skal man eie eller leie? Bruke fossil-bil eller el-bil i bedriften? Når investerer man i nytt verktøy eller nye datamaskiner? Det er ikke sikkert at et miljøregnskap vil gi deg et fasitsvar på alt dette, men du vil være mye bedre rustet til å ta gode avgjørelser både for bedriften din, og for miljøet vårt.