Annonser for Noby

Vi utarbeider annonser i mange ulike formater, og til mange ulike kanaler. De mest populære annonsekanalene blant våre kunder er Facebook, Instagram, LinkedIn, og Google.

Vi bruker annonseverktøyene Facebook Business Manager, LinkedIn Campaign Manager, Google My Business og Google Ads. I tillegg bruker vi Google Analytics, Tag Manger og andre analyseverktøy for å hele tiden overvåke, justere og optimalisere annonsene til alle kundene våre.

Vi lager både tekst-, bilde- og videoannonser, og gjerne i kombinasjon med hverandre.

Her er tre av de mange annonsene vi har laget for Noby.

  • Hva:

    Innhold | Kampanjer | Annonser | Sosiale medier