Våre lønnstjenester inkluderer...

Lønnsutbetalinger: En  komplisert prosess (inkl. mye persondata, info fra NAV, lovverk etc.) Nye automatiserte systemer - digitalt! Lite manuelt arbeid.

Reiseregninger og utlegg: Vi bruker Visma Expense App  Effektivisering!

A-melding: En pliktig månedlig melding som alle arbeidsgivere må sende inn. Vi passer på fristene! Vanker bøter hvis man ikke overholder frister.

Kommunikasjon med NAV: Prosessen med å følge opp NAV kan for mange være svært krevende. Vi kjenner rutinene, og sørger for all oppfølging av blant annet sykepenger, refusjon av sykepenger og lønnstilskudd.

Oppfølging av forsikringer: Innebærer dialog med forsikringsselskapene. Alle forsikringer som er knyttet opp mot personalet (pensjonsforsikring og yrkesskade (lovpålagt), + tilleggsforsikringer: helseforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring etc.)

Lønnstjenester

Lønn er et fagområde som krever mye kunnskap og tid. Det viktigste er kanskje at lønnskjøringen er strukturert slik at alle får rett lønn til rett tid, men ikke minst er det viktig å følge regelverket. Vi holder oss løpende oppdatert på lover og regler, så ved å sette bort lønnstjenestene til oss kan du være trygg på at du får hjelp fra kvalifiserte fagfolk.

Utlegg og reiseregninger er en stor tidstyv for de fleste bedrifter og ikke minst ansatte. Vi hjelper dere gjerne med å effektivisere denne posten og veileder dere gjennom prosessen for å registrere alt i vår nettbaserte løsning. Alle kvitteringer og bilag oppbevares elektronisk og papirkvitteringene kan dermed kastes!

FELTET UNDER (MED PUNKTER) SKAL INN I ET FARGET FELT (se mal fra Malin).

Ved å samarbeide med oss, får du:

  • En bekymring eller to mindre
  • Trygghet i form av å ha et tverrfaglig team i ryggen
  • Riktig lønn til rett tid
Våre lønnstjenester inkluderer:
  • Lønnsutbetalinger
  • Reiseregninger og utlegg
  • A-melding
  • Kommunikasjon med NAV
  • Oppfølging av forsikringer
  • Rapporter og statistikker
Lønnsutbetalinger: En krevende og komplisert prosess (inkl. mye persondata, info fra NAV, lovverk etc.) Nye automatiserte systemer – digitalt! Lite manuelt arbeid.
 
Reiseregninger og utlegg. Vi bruker Visma Expense App (foto av kvitteringer). Effektivisering!
 
A-melding. En pliktig månedlig melding som alle arbeidsgivere må sende inn. Vi passer på fristene! Vanker bøter hvis man ikke overholder frister.
Kommunikasjon med NAV. Kan være en krevende prosess. Vi kjenner rutinene. Oppfølging av sykepenger, refusjon av sykepenger, lønnstilskudd…
 
Oppfølging av forsikringer. Innebærer dialog med forsikringsselskapene. Alle forsikringer som er knyttet opp mot personalet (pensjonsforsikring og yrkesskade (lovpålagt), + tilleggsforsikringer: helseforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring etc.)
 
Rapporter og statistikker. Sørge for at rapportene til SS blir sendt med rett informasjon. Man kan få pålegg i form av bøter ved å utelate.

Ønsker du å bruke mindre tid på lønnstjenester?

Ta kontakt med oss i dag, så får du én mindre oppgave å tenke på.

Lønnstjenester

Få trygghet i form av å ha et tverrfaglig team i ryggen – og ikke minst, en bekymring eller to mindre.

Stresset for at de ansatte ikke skal få lønn i tide?

Lønn er et fagområde som krever mye kunnskap og tid. Det viktigste er kanskje at lønnskjøringen er strukturert slik at alle får rett lønn til rett tid, men ikke minst er det viktig å følge regelverket.

Vi holder oss løpende oppdatert på dagens lovverk og krav, så ved å sette bort lønnstjenestene til oss kan du være trygg på at du får hjelp fra kvalifiserte fagfolk.

Vi sørger for riktig lønn, til rett tid.


Utlegg og reiseregninger, sier du..?

Utlegg og reiseregninger er en stor tidstyv for de fleste bedrifter, og ikke minst for de ansatte. Vi hjelper dere gjerne med å effektivisere denne posten og veileder dere gjennom prosessen for å registrere alt i det nettbaserte systemet.

Alle kvitteringer og bilag oppbevares elektronisk og papirkvitteringene kan dermed kastes!

Deilig – eller hva?

Frigjør mer av tiden din...

Edit Content

Spar tid og få raskere respons! Fyll ut skjemaet, så sørger vi for at riktig person kontakter deg.

Våre lønnstjenester inkluderer...

Lønnsutbetalinger:

En komplisert prosess som inkluderer håndtering av mye persondata, informasjon fra NAV, lovverk etc. Dette gjøres via nye digitale og automatiserte systemer – som betyr lite manuelt arbeid.

Kommunikasjon med NAV.
Prosessen med å følge opp NAV kan for mange være svært krevende. Vi kjenner rutinene, og sørger for all oppfølging av blant annet sykepenger, refusjon av sykepenger og lønnstilskudd.
 
Reiseregninger og utlegg.
Vi bruker Visma Expense App, som er svært effektiviserende.

Oppfølging av forsikringer.

Innebærer dialog med forsikringsselskapene. Dette gjelder alle forsikringer som er knyttet opp mot personalet, som blant annet pensjonsforsikring og yrkesskade forsikring – som er lovpålagte. I tillegg til alle tilleggsforsikringer, som helseforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring etc.

A-melding.

En pliktig månedlig melding som alle arbeidsgivere må sende inn. Vi passer på fristene – For det vanker nemlig bøter hvis man ikke overholder de.

Rapporter og statistikker.

Sørge for at rapportene til SS blir sendt med rett informasjon. Man kan få pålegg i form av bøter ved å utelate.

Hva venter du på?

Edit Content

Spar tid og få raskere respons! Fyll ut skjemaet, så sørger vi for at riktig person kontakter deg.