Vurderer du å starte for deg selv, og er usikker på om du bør velge aksjeselskap eller enkeltpersonforetak? I dette blogginnlegget tar jeg for meg de viktigste forskjellene mellom de to selskapsformene. Målet er at du vil sitte igjen med et klarere bilde av hva som er mest hensiktsmessig å velge for den virksomheten du skal drive.

Sett opp et budsjett

Det kan være lurt å starte med å sette opp et budsjett for virksomheten du har planlagt. Hvis det er i en bransje du har erfaring med, har du mest sannsynlig mye bakgrunnsinformasjon du kan bruke. Start med å lage et enkelt budsjett, ved å sortere inntekter og kostnader pr. måned for et helt år. Ta med alle kostnader du vet om; eksempelvis varekjøp, husleie, lønn, datakostnader osv. Dette vil gi deg et bedre utgangspunkt for videre vurderinger. Størrelse, bransje og private forhold påvirker naturligvis også vurderingene.

Enkeltpersonforetak

Fordeler

 • Enkelt å stifte, enkelt å legge ned
 • Trenger ingen startkapital
 • Uttak fra bankkonto ved behov, trenger ikke kjøre lønn
 • Mindre rapportering til myndighetene

Ulemper

 • Personlig ansvarlig for all gjeld i selskapet
 • Dårligere rettigheter på sykepenger, men man kan kjøpe tilleggsforsikring for å bedre rettighetene
 • Høyere trygdeavgift på 11,2%, mot 8% for en lønnsmottaker
 • Skatt betales av overskudd og ikke uttak av bankkonto.

Aksjeselskap

Fordeler

 • Større valgfrihet mellom lønn/utbytte/andre goder
 • Gode rettigheter på sykepenger/foreldrepenger/pensjon ved god lønn
 • Virker mer seriøst på enkelte leverandører
 • Hefter kun for selskapets gjeld, kreditorer kan ikke kreve betaling fra private aksjonærer

Ulemper

 • Minimum aksjekapital kr. 30 000
 • Vesentlig mer rapportering til myndigheter som A-melding, Aksjonæroppgave og Årsregnskap
 • Styremøte må holdes jevnlig, generalforsamling minst én gang pr. år
 • Skille mellom selskap og aksjonær, slik at alle uttak fra bankkonto må rapporteres som lønn, utlegg eller utbytte.

Det finnes enda flere selskapsformer å velge mellom, men aksjeselskap og enkeltpersonforetak er altså de to vanligste. Aksjeselskap anbefales for selskaper som har flere ansatte og en del investeringer, da det er ryddigere, og fremstår som mer seriøst utad.

For små selskaper med lite aktivitet kan aksjeselskap være lite hensiktsmessig, da det er litt vel byråkratisk med mye rapportering. Vi anbefaler derfor enkeltpersonforetak, da det mye mindre forpliktelser. Det finnes derimot en del unntak, så det er viktig å vurdere hvert enkelt tilfelle.

Vi hjelper deg gjerne med å velge hva som er best for deg og din virksomhet, så ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.