Det meste av hva vi driver med i Wican dreier seg om digitalisering – det være seg om vi er involvert i prosjekter som omhandler markedsføring, regnskap eller store og små IT-prosjekter. Vi har som mål å være til stede og være gode rådgivere i alle våre prosjekter, derav slagordet «Digitale løsninger – Personlig rådgivning».

Vi har over tid sett at nesten alle våre IT-prosjekter omhandler en eller annen form for digitalisering. Behovet for å få eller utnytte informasjonen du allerede har i dine systemer på en bedre og mer rasjonell måte, er stort. Vi har også over tid sett at de fleste IT-prosjekter trenger spesialutviklede løsninger for at du og din bedrift skal få den konkurransekraften digitaliseringen gir.

I slike prosjekter er god rådgivning og integrasjoner mellom systemer nøkkelen til suksess.

Vi har opparbeidet oss et flerfaglig miljø over flere år, og vi ser at kostnadsbildet med manuelt arbeid for å oppdatere eller vedlikeholde systemer, er tunge og kostnadsdrivende å gjennomføre. Det går med mye manuell tid på å utføre arbeid som en maskin enkelt kunne utført i stedet. Det er også mange som bruker mye manuell tid på å få ut informasjon fra flere sentrale systemer, for å kunne analysere driften og lønnsomheten i selskapet. Ved manuelt arbeid på nettopp dette området vil du ofte ende opp med å analysere historiske data.

Dersom du gjør dette arbeidet manuelt, må du gjøre det ekstremt nøysomt for at alle systemer skal ha den samme informasjonen. I tillegg er det ekstremt kostnadskrevende i forhold til hva en maskin kan klare. De fleste vil spare enormt med tid dersom det er mulig å bygge inn automatikk i mange av dagens gjøremål. Det være seg arbeid som er relatert til markedsføring og oppfølging av kunder, timefangst og fakturering, samt utlønning av de samme timene.

Tenk deg at du heller kunne utnyttet disse manuelle timene til utvikling av ansatte, produkter og kunder. Kunne både topplinjen og bunnlinjen ha sett annerledes ut? Vi mener det, i de aller fleste tilfeller.

Det fine med dagens teknologi er at det er forholdsvis enkelt å integrere forskjellige systemer, eller få laget spesialer som passer akkurat deg. Det er også forholdsvis enkelt å hente ut informasjon fra forskjellige systemer, slik at du til enhver tid vil få et sanntidsbasert og helhetlig bilde av selskapets status. Vi er sikre på at integrering og spesialer vil gi deg økt konkurransekraft. I tillegg vil det gi deg mulighet til å vokse, fordi vekst krever at systemene og informasjonen du kan få ut av dem er kostnadseffektive og skalerbare. Vekst krever selvfølgelig mye mer, men det starter her.

Mange av våre kunder har sett denne konkurransekraften og har et ønske om vekst. Vi har derfor merket økt etterspørsel etter gode integrasjoner og spesialutviklede systemer. Konsekvensen av dette er at vi har bygget en utviklingsavdeling i Wican Data AS, som i dag teller 5 personer. Dette er utrolig dedikerte folk som ivrer etter å kunne finne de beste løsningene for kundene våre og deres bedrifter.

Føler du at du at hverdagen kunne blitt mer effektiv? Ble du nysgjerrig på hvordan vi sammen kan gjøre noe med dette? Ta kontakt for en uforpliktende prat, så finner vi riktig vei for deg og din bedrift.