Du har kanskje hørt snakk om visuelle profiler, grafiske profiler eller visuelle identiteter, men du vet kanskje ikke helt hva det innebærer. I dette blogginnlegget får du en liten innføring i hva en visuell identitet er, og viktigheten av den.

Førsteinntrykk og helhet

En visuell identitet handler om helhetstenkning. Den skal binde sammen all kommunikasjon, eksternt og internt, til en helhetlig profil både innad og utad. En visuell identitet er bedriftens personlighet i visuell form. Den er ansiktet utad og som regel det første kunden møter. Når en virksomhet har en tydelig visuell identitet fremstår den mer troverdig, og kundene vil lettere få tillit til den. Det er faktisk sånn at den visuelle presentasjonen av bedriften, organisasjonen eller produktet blir vurdert og bedømt i løpet av få sekunder. Derfor er det utrolig viktig at identiteten klarer å formidle merkevaren og visjonen din på en god og tydelig måte.
Selv om den visuelle identiteten ofte er det første kunden møter, så handler det ikke bare om førsteinntrykket, men helhetsinntrykket. Dette helhetsinntrykket skapes når bedriften er gjenkjennelig og helhetlig i alle kanaler og på alle plattformer og materiell (sosiale medier, brevmaler, annonser og e-postsignaturer). Dette gjelder alt fra fargebruk og fonter, til Tone of Voice (bedriftens stemme) og bildestil.

82% velger en merkevare de kjenner til

Det er faktisk sånn at hele 82% av de som søker etter produkter eller tjenester på Google, velger å klikke på en annonse fra en merkevare de allerede kjenner til. Så en kan trygt si at virksomhetens visuelle profil er et konkurransevirkemiddel på lik linje som pris, funksjonell kvalitet osv. I dag er det også sånn at en virksomhet kan bli betraktet som en mindre seriøs aktør, om de ikke har en gjennomarbeidet visuell profil. Vi lever i en tid der image, design og andre ikke-fysiske egenskaper så å si er det eneste som skisser de ulike konkurrentene fra hverandre.

En viktig del av merkevarebyggingen

Man kan egentlig se på den visuelle identiteten som designdelen av merkevarebyggingen. Det er derfor veldig viktig å være konsekvent for at bedriften din skal vekke nysgjerrigheten til målgruppen, i tillegg til å fange oppmerksomheten deres. Gjenkjennelighet og synlighet spiller også en viktig rolle her. Når vi sier at det er viktig å være konsekvent, så mener vi at den visuelle identiteten skal være gjennomgående og helhetlig i alt fra nettside og kampanjer, til e-postsignaturer og brosjyrer. Det er jo faktisk sånn at hjernen fanger opp visuelle uttrykk både bevisst og ubevisst hver eneste dag, og det som fenger oss mest, fester seg. Repetisjon kan også være avgjørende for at hjernen skal oppfatte det den ser som viktig. Så når visse farger og elementer går igjen i en bedrift, vil denne bedriften bli gjenkjent av hjernen og derfor også husket bedre enn konkurrentene sine.

En visuell identitet består av navn, logo, fargepalett, typografi, bildestil og grafiske elementer som f.eks. ikoner, som sammen skaper den unike personligheten til bedriften. Denne personligheten må brukes på alle digitale og trykte flater, for å sørge for kontinuitet i profileringen, og hele tiden underbygge merkevaren og budskapet som ønskes formidlet.

Prosessen med å utvikle en visuell identitet

Når vi skal utvikle visuelle identiteter består prosessen normalt sett av en innsikts- og strategifase og en designfase. Avslutningsvis lager vi en designmanual, som er en slags bruksanvisning med retningslinjer for virksomhetens visuelle framtoning. Da kan alle som skal arbeide med bedriften i fremtiden, enkelt finne ut hvilke retningslinjer de må forholde seg til.

«Men hvorfor i all verden skal jeg endre bedriftens visuelle profil da?», tenker du kanskje?

Jo, nå skal du få høre. Du bør vurdere en endring av bedriftens visuelle profil hvis:

  • bedriften eller organisasjonen din ønsker å styrke posisjonen sin gjennom design og strategi.
  • du skal få laget ny nettside og samtidig ønsker å modernisere profilen til bedriften.
  • den visuelle profilen er utdatert, og du ønsker en total omprofilering.
  • du ønsker å beholde logoen, men trenger flere visuelle elementer i verktøykassa.
  • bedriften eller organisasjonen mangler oversikt og trenger en designmanual.
  • du har et konsept som skal skille seg fra bedriftens egen identitet.

Eksempler på bedrifter som har jobbet godt med sine visuelle identiteter

Bilde av Æ-logo, rød brusboks og Vippslogo

Det er ikke nødvendig å vise Rema 1000 sin logo sammen med Æ, for vi kjenner igjen den visuelle identiteten deres.

Når vi skriver «Rød brusboks», så tenker du Coca Cola, ikke sant?

Det trenger ikke lenger stå Vipps, for «alle» vet det er dem pga. fargen og ikonet.

Hvis du ønsker at din bedrift skal styrke posisjonen sin i markedet, så er strategi og design en vesentlig faktor for å lykkes. Et godt eksempel på dette er De Lilla. De startet som Håndverk1000, men endret i 2014 både navn og profil. Etter dette skiftet har de doblet omsetning og resultat hvert år!

Så, kort fortalt … Hvis du ikke har en visuell profil bør du gjøre noe med dette så fort som mulig. For en slagkraftig visuell profil har blitt en av de aller viktigste konkurransefordelene man kan ha i dag.