Ingen foretak er like, og man må vurdere i hvert tilfelle hva som er mest gunstig for en selv. Livssituasjon, bransje og fremtidsplaner påvirker valgene man kan gjøre med hensyn til lønn og utbytte. Dette blogginnlegget tar for seg hvilke ulike utbetalinger som en eier av et foretak kan vurdere.

Lønn

Lønn gir deg flere rettigheter, som for eksempel sykepenger, fødselspenger og pensjon. Det anbefales å ta ut lønn inntil 6 G (kr 638.394)*, som gir maksimalt av opptjening i forhold til sykepenger og foreldrepenger.

Har selskapet ytterligere overskudd, kan lønnen økes til 7,1 G (kr 755.433) som er maksimalt opptjening av pensjon. All lønn skal selskapet beregne og betale arbeidsgiveravgift av. Det er også viktig å merke seg at det er lønnen som innrapporteres hver måned som er hovedgrunnlaget for pensjonen du skal leve av når den tid kommer. Tilleggspensjoner som OTP (obligatorisk tjenestepensjon) eller private pensjonsavtaler, kommer i tillegg til pensjonen fra NAV.

Utbytte

Har selskapet ytterligere overskudd, kan utbytte tas ut. Reglene for utbytte har endret seg en del de siste årene. Utbytte behøver for eksempel ikke lenger å settes av kun i årsoppgjøret. Utbytte kan vedtas når som helst gjennom året, men forutsetningen er at utbytte må være lavere enn selskapets egenkapital. Det er verdt å merke seg at utbytte ikke gir noen rettigheter som sykepenger, foreldrepenger eller pensjonsopptjening.

Et nystiftet selskap kan ikke vedta utbytte. Det anbefales at utbytte vedtas når det er mulig å ta ut pengene, for et vedtatt utbytte skal rapporteres og beskattes uavhengig om pengene er tatt ut eller ikke.

Beskatningen på utbytte til personlig aksjonærer er økende, altså at man betaler mer og mer skatt av utbyttet hvert år. Dette fordi våre skattemyndigheter ønsker mer å likestille lønn og utbytte. Utbytte beskattes som en kapitalinntekt med 22% skatt. Men det er en omregningsfaktor på 1,6 for 2022, som gir faktisk skatteprosent på 35,2%.

Eksempel
Utregning: Kr 100.000 i utbytte, omregnet til kr 160.000 * 22% = Kr 35.200 i skatt.

Skattefrie goder

I tillegg til lønn og utbytte, anbefales det å ta ut andre skattefrie goder som eksempelvis gaver og bilgodtgjørelse.

Kort oppsummert, anbefales det å ta ut lønn mot maks opptjening (6G) i NAV først, og deretter utbytte hvis foretaket har ytterligere overskudd. Overskuddet kan gjerne stå igjen i selskapet til styrking av egenkapitalen til fremtidige investeringer.

Hvis du vil lære mer om skatt og utbytte, eller rett og slett få hjelp til å gjøre det, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

*Grunnbeløpet (1G – 12G) er satt av Folketrygden, og er utgangspunktet for å beregne mange av NAVs utbetalinger, deriblant trygde- og pensjonsytelser. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret.

Kilde: www.nav.no