Dette er den andre artikkelen i en serie av tre og omhandler blant annet digitale annonser:

  1. Hva er hensikten med markedsføring?
  2. Hva er forskjellen på tradisjonell og digital markedsføring?
  3. Hva innebærer digital markedsføring, og hva kan du forvente?

I den forrige artikkelen av denne bloggserien tok jeg for meg hensikten med markedsføring, og dens rolle i forbrukerens kjøpsprosess. Nå skal jeg fortelle deg om forskjellen mellom tradisjonell og digital markedsføring.

Det er rett og slett hvilke kanaler som blir brukt i markedsføringen som definerer om det er tradisjonell eller digitalt. Digital markedsføring bruker – naturlig nok – digitale kanaler som for eksempel nettsider, sosiale medier, e-post og digitale annonser på nettsider og i apper. Tradisjonell markedsføring bruker ikke-digitale kanaler som for eksempel plakater, trykkannonser i aviser og magasiner, kataloger, samt TV- og radioreklamer. Disse kanalene er verdifulle for mange bedrifter, men vi ser at mer og mer av dagens markedsføring skjer på digitale plattformer, på grunn av den kontrollen man til enhver tid har.

Så hvorfor blir det lagt så mye vekt på digital markedsføring i dag? Her kommer 5 gode grunner til å satse mer på digital, enn tradisjonell markedsføring.

1. Målrettet markedsføring

Med digital markedsføring har du mulighet til å spesifisere detaljerte målgrupper, altså forbrukerne du mener vil ha størst interesse for dine produkter og tjenester. Du kan velge å rette aktiviteter mot demografisk informasjon som alder, språk og bosted, og/eller interesser som idrett, teknologi og økonomi.

Ved tradisjonell markedsføring har du ikke mulighet til dette i samme grad. Markedsaktivitetene dine vil bli produsert og publisert til «alle», uten å kunne fokusere på de som mest sannsynlig vil utføre et kjøp eller kontakte deg. Du kan selvfølgelig velge å plassere en sponset artikkel i et magasin som har samme målgruppe som deg, men du har likevel lite kontroll over hvorvidt det faktisk er målgruppen som leser artikkelen.

2. Full kontroll over budsjettet og tid

Tradisjonell markedsføring kan være svært kostbart. Skal du ha en annonse i en avis betaler du en spesifikk sum for at annonsen skal vises i et spesifikt antall utgaver av avisen. Når annonseplassen er kjøpt er totalsummen og tidsløpet et faktum.

Ved digitale annonser kan du bestemme hvor mye du er villig til å bruke per dag og måned, og du kan justere summen løpende. Jo høyere budsjett, jo mer effektive vil annonsene kunne være, men med optimale annonser kan du likevel få god effekt til et budsjett som er vesentlig mye lavere enn ved tradisjonell markedsføring.

3. Løpende justeringer

Med digital markedsføring har du frihet til å justere og gjøre endringer løpende. Du kan når som helst endre eller sette annonser på pause, eller justere utseende på nettsiden og informasjonen om bedriften på sosiale medier. Dersom én annonse med et spesifikt budskap er svært effektiv, kan du raskt og enkelt endre de resterende annonsene til et tilsvarende budskap slik at alle er samkjørte og har en felles fremtoning.

Ved tradisjonell markedsføring er ikke friheten like stor. Dersom annonsen allerede er på trykk i avisen, kan du ikke endre skrivefeilen eller bytte ut bildet. Når de 1000 plakatene dine har blitt produsert er det svært lite kosteffektivt å bytte overskrift når du da må produsere 1000 nye.

4. Interaktive handlinger

Digital markedsføring tillater at forbrukere og kunder kan samhandle med de forskjellige markedsaktivitetene. De kan klikke og navigere seg rundt på nettsiden, like eller kommentere på sosiale medier, eller laste ned og bruke appen du har utviklet. Interaktive handlinger gir deg en indikasjon på hva forbrukere synes om merkevaren din og markedsaktiviteten, fordi du ser engasjementet gjennom for eksempel antall likerklikk og nedlastninger.

Ved tradisjonell markedsføring er samhandlingen begrenset til å se, høre og snakke om markedsaktiviteten. Interaktive handlinger som å «like» en avisannonse, eller klikke seg videre til fullstendig informasjon om produktet i en katalog er ikke mulig. Dermed vet du heller ikke om hele artikkelen ble lest, eller om budskapet i annonsen ble godt mottatt.

5. Målbare resultater

En av de største fordelene med digital markedsføring er muligheten til å måle og analysere effekten av hver enkelt markedsaktivitet. Du kan få tall som visninger og lesetid på nettsiden, likerklikk og kommentarer på sosiale medier, samt visninger og klikk på annonser. Har du kontaktskjema på nettsiden din kan du til og med se hvilke kanaler, annonser eller blogginnlegg som fører til at kunder kontakter deg.

Tradisjonell markedsføring derimot gir ikke de samme mulighetene. Du sender en annonse eller plakat til trykk, lener deg tilbake og håper på det beste. Men hvor mange av de nye kundene dine kontaktet deg på grunn av plakaten du hang opp på bussen?

Hvorfor du bør fokusere på digital markedsføring

Tradisjonell markedsføring kan være svært effektivt med tanke på antall personer som ser eller hører annonsen din, men i motsetning til digital markedsføring har du ikke like mye kontroll eller oversikt. Digital markedsføring gir deg full kontroll på hvem du retter deg mot, hvor mye du er villig til å betale for annonser og hvordan nettsiden ser ut.

I tillegg har du alltid oversikt over resultatene, og du kan ta løpende vurderinger på hvorvidt de forskjellige aktivitetene er effektive. På den måten er digital markedsføring mer kostnadseffektivt og ressursbesparende enn tradisjonell markedsføring.

Ønsker du å komme i gang med digital markedsføring, men er usikker på hvordan, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Wican Marked.