Huldt & Lillevik med sluttdato

Pensjonsalderen nærmer seg ubønnhørlig for et av Visma sine mest betrodde lønnssystemer. I flere tiår har tusenvis av lønnsmedarbeidere benyttet løsningen med stor gjensidig tillit. Visma Lønn har ennå ikke fått noen sluttdato, men lever fremdeles på lånt tid. Alle brukere av Huldt & Lillevik vil altså etter 31.12.2022 utføre lønnsberegninger og utbetale lønn i et annet lønnssystem enn de gjør i dag.

Visma Payroll en naturlig arvtager

Det er alltid rom for forbedringer og effektiviseringer uansett bransje. Visma har dermed tatt med seg tidligere erfaringer fra flere tiår med utvikling av lønnssystemer, og samtidig utnyttet og videreutviklet teknologien til å gjøre Visma Payroll til fremtidens lønnssystem. Ved å knytte sammen reiser, ferie, utlegg og timer har de utviklet en løsning som gir bedre kontroll, innsikt og forståelse for din bedrift – og kanskje påvirker det også arbeidsgleden?

Løsningen utfører mange av prosessene automatisk for deg, i henhold til alle gjeldene lover og regler. Problemstillingen med lønnsarter man tidligere måtte oppdatere, én eller flere ganger i året, er borte, og stresset med å få utført oppgraderingene med nye skattetabeller rundt årsskiftet, er ikke lenger noe tema.

Visma Payroll er alltid oppdatert, intuitivt og enkelt å bruke. Om du har tilgang til internett kan lønnsarbeidet utføres både på stranda, hytta eller kontoret. Rutinene med å motta timelistene du får i Excel eller på papir, kan du da takke høflig nei til i fremtiden. Den ansatte tar selv et bilde av bilagene og sender de videre til godkjenning, for deretter å bli synlig og lagret i skyen. Dette medfører at tallgrunnlaget fra lønnsmedarbeideren behandles kun én gang og feilrettinger minimaliseres for den som skal utføre lønnsberegningen og utbetalingene. Papirkvitteringer som du tidligere måtte arkivere, er nå en saga blott og ringpermer kan kastes slik at dine grønne planter får en større plass på kontoret.

I tillegg har lønnsmottakeren gjennom «appen» som er koblet mot lønnssystemet, full oversikt over sine utlegg, timer, feriedager, fravær og utlegg.

 

Funksjoner du kan benytte i Visma Payroll:

Digital arbeidsflyt: Godkjenning kan utføres på PC eller fra en app.

Kalender for registrering av timer og godkjenning: Timer, overtid, ferie eller fravær registreres på PC eller fra en app.

Reiser og utlegg: Ta bilde av kvittering og send inn reiseregning med det samme. Nærmeste leder godkjenner og transaksjonen sendes videre til lønnssystemet.

Mobilapper: Timeregistrering, ferie, fravær, reiser, utlegg og lønnslipp- oppgavene ligger tilgjengelig for bruk i enkle apper.

Oversikt: Leder har full oversikt over punktene nevnt over, i tillegg til trekk av naturalytelser og kostnadsfordeling hvis det er et ønske og behov.