Da korona-pandemien inntraff Norge ble vi alle nærmest digitalisert over natten. Mange bedrifter ble tvunget til å tenke nytt og levere produkter og tjenester på nye måter. Digitale løsninger som lenge har eksistert har plutselig blitt allemannseie og hverdagskost.

Digitale løsninger for å overleve situasjonen

Vi har lest og hørt om bransjer som i utgangspunktet ikke er digitale, men som har måtte ta grep etter å ha blitt stengt av norske myndigheter. Meglerbransjen har digitale visninger, konserter blir direktesendt over Facebook, og psykologer, kiropraktorer og fysioterapeuter har tatt i bruk videokonferanse.

Selv om Norge så smått begynner å åpne igjen vil vi fortsette å se flere bransjer gjøre endringer for å overleve da det ser ut til at vi må leve med restriksjoner en stund fremover. Det er derfor svært sannsynlig at denne pandemien vil endre vår kjøpsadferd også når den endelig er overstått.

De fleste bedrifter overlever ikke veldig lenge uten salg, ei heller med redningspakker fra staten. Utfordringen til de fleste er hvordan man skal opprettholde salgsaktiviteten. Det som er sikkert, er at de som venter på at denne situasjonen skal gå over, og ikke foretar seg noe, vil få det tøft i fremtiden. Vinnerne er de som er tilpasningsdyktige, ser muligheter der andre ser problemer, og gjør endringer nå for å stå bedre rustet når samfunnet blir mer normalisert og kjøpsadferden har endret seg.

Tilnærminger for å øke salg med sosial distansering

Vi ser at nettbutikker har opplevd rask økning i løpet av de siste ukene. Ikke bare har kjøp og salg over nett økt, men stadig flere bedrifter har valgt å etablere nettbutikkløsninger nettopp for å kunne selge sine varer uten fysisk salg over disk.

Gode og informative hjemmesider som skaper tillit, samt synlighet med riktig budskap i digitale kanaler er strategier vi vet gir økt salg. I disse dager hvor folk flest oppholder seg mer hjemme enn normalt, har synligheten og tilgjengeligheten over nett aldri vært viktigere.

En tredje tilnærming som har vært på dagsorden lenge i Norge, men som jeg tror vil få et helt annet fokus nå, er effektivitet- og kostnadsbesparelser. Det holder ikke lenger å ha en nettbutikk som går godt hvis du manuelt må overføre for eksempel salgsordren til et økonomi- og logistikksystem for å håndtere salgsinntekten, lagerfunksjon, og utskrifter av for eksempel plukklister. Man kan ikke sitte manuelt å skrive takke- eller oppfølgingsmailer til kundene sine. Ordrekontor og papirflyttere må bort. Man bør heller bruke tiden på hvordan opprettholde salgsaktiviteten ved å automatisere flere av prosessene.

En fjerde tilnærming er økonomifunksjonen. Det er sikkert mange som nå tenker «Hadde jeg bare hatt bedre kontroll og vært ajour kunne jeg fått gode likviditetsrapporter som hadde gjort at beslutninger kunne vært tatt på et bedre grunnlag». Moderne regnskapskontorer leverer skybaserte løsninger som gjør at kundene har sanntidsinformasjon om for eksempel utestående fordringer, likviditetssituasjon osv. De sørger for at papirflyten er 100% digital, elektroniske attestasjonsrutiner og enkle rutiner for timeføring og reiseregninger kan bli ført på apper. Dette åpner for mer tid til salgsøkende aktiviteter i stedet for administrativt papirarbeid, og ta avgjørende beslutninger på riktig grunnlag.

Det vil bli en ulempe å ikke være digitalisert

Ettersom stadig flere bedrifter nå har digitalisert og automatisert flere av rutinene sine, vil konkurransen blant digitaliserte bedrifter være større enn tidligere. Det vil derfor være en stor ulempe å være en av de få som fortsatt ikke er digitalisert.

Jeg er selvfølgelig klar over at ikke alle har økonomiske eller organisatoriske muskler til å ta et slik løft akkurat nå. Tiden er derfor inne for å hjelpe hverandre med å holde hjulene i gang. Vi i Wican står parate til å diskutere digitale løsninger og eventuelt hjelpe deg i gang uansett hvilken situasjon du er i.

Hva er det man sier? I gode tider har man ikke tid – I dårlige tider har man ikke råd! Har du råd til å la være?