Rådgivning

Organisering og selskapsstruktur (Forretningsplan, del 8 av 8) Rådgivning
5. november 2020

Organisering og selskapsstruktur (Forretningsplan, del 8 av 8)

Når forretningsplanen er på plass og fremdriftsplanen er lagt frem, er det viktig å avgjøre hvilken organisasjonsform selskapet skal ha. Valget du gjør vil få stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, i tillegg til hvilken frihet du har til å disponere foretakets eiendeler.

Fremdriftsplan (Forretningsplan, del 7 av 8) Rådgivning
21. oktober 2020

Fremdriftsplan (Forretningsplan, del 7 av 8)

Det er mange oppgaver og aktiviteter som skal utføres i en etableringsfase, og det er lett å miste oversikten over hva som skal gjøres før bedriftens offisielle oppstart. Det er derfor anbefalt å sette opp en tydelig fremdriftsplan som beskriver hvilke oppgaver som skal gjøres, for å kunne gjennomføre oppstarten med gode prognoser.

Finansiering (Forretningsplan, del 6 av 8) Rådgivning
9. oktober 2020

Finansiering (Forretningsplan, del 6 av 8)

Frem til nå har du definert forretningsidéen, utarbeidet en forretningsmodell, analysert markedet og konkurrentene, og satt opp de første budsjettene. Det er nå på tide å se på hvordan du skal finansiere oppstarten og tiden frem til bedriften går med overskudd. Bruk budsjettene og den ferdigstilte forretningsplanen godt i samtaler med banker, investorer eller andre som tilbyr økonomiske midler.

Økonomi og budsjetter (Forretningsplan, del 5 av 8) Rådgivning
2. oktober 2020

Økonomi og budsjetter (Forretningsplan, del 5 av 8)

Økonomisk planlegging er helt avgjørende når du utvikler en forretningsplan. I en oppstartfase skal det som regel en del varekjøp og investeringer til før penger fra kunder kommer inn på konto. Blir kontoen tom, vil det fort oppstå store utfordringer. Grundige og veloverveide budsjetter er avgjørende dersom du vil trenge samarbeidspartnere, investorer eller annen finansiell bistand.

Marked og konkurrenter (Forretningsplan, del 4 av 8) Rådgivning
28. september 2020

Marked og konkurrenter (Forretningsplan, del 4 av 8)

Uansett hvilken bransje du skal operere i, bør du gjøre en grunnleggende markedsanalyse for å få innsikt i det som skal bli ditt marked. Skal du åpne en fysisk butikk må du vurdere antall potensielle kunder som bor eller jobber i området, mens B2B-leverandører må vurdere antall bedrifter i deres geografiske nedslagsfelt. Begge må ta stilling til hvor mange, og hvilke konkurrenter det er som opererer i det samme markedet.

Forretningsmodell (Forretningsplan, del 3 av 8) Rådgivning
16. september 2020

Forretningsmodell (Forretningsplan, del 3 av 8)

En forretningsmodell skal kortfattet beskrive hvordan du planlegger å drive bedriften for å oppnå lønnsomhet. Har du gjort en grundig evaluering av markedet, produktet eller tjenesten du skal selge, er du allerede godt på vei. Ved å utarbeide en god forretningsmodell med oversikt over alle prosesser og ressurser bedriften din må ha for å selge sine produkter og tjenester, er forutsetningene for å lykkes enda større.

1 2