Dette er den syvende artikkelen i en serie av åtte og omhandler fremdriftsplan:

  1. Hvorfor lage en forretningsplan?
  2. Forretningsidé
  3. Forretningsmodell
  4. Marked og konkurrenter
  5. Økonomi og budsjetter
  6. Finansiering
  7. Fremdriftsplan
  8. Organisering og selskapsstruktur

Det er mange oppgaver og aktiviteter som skal utføres i en etableringsfase, og det er lett å miste oversikten over hva som skal gjøres før bedriftens offisielle oppstart. Det er derfor anbefalt å sette opp en tydelig fremdriftsplan som beskriver hvilke oppgaver som skal gjøres, for å kunne gjennomføre oppstarten med gode prognoser.

Hva skal fremdriftsplanen inneholde?

En fremdriftsplan bør ta for seg hvilke oppgaver som skal gjøres, hvorfor det er nødvendig, hvem som er ansvarlig, og når fristen er. Det er for eksempel viktig å gjøre avtaler med leverandører for å kartlegge pris, leverings- og betalingsbetingelser, samt kredittramme. Disse avtalene må være signert før du kan videreselge varene til kundene dine.

Det er naturlig at tidsperspektivet og fristene vil være forskjellig fra oppgave til oppgave. Hvem du velger som leverandør bør for eksempel være klart tidlig i oppstartsfasen, mens salgs- og markedsaktiviteter vil være en oppgave som bør løpe fra oppstartsfasen og så lenge bedriften eksisterer. Er dere flere personer i oppstartsfasen er det lurt å delegere oppgaver etter hvilke ansvarsområder hver enkelt skal ha etter oppstart, og mens dere er i drift.

Ikke bare en gjøreliste

En detaljert fremdriftsplan skal ikke bare fungere som en gjøreliste, men også som et styringsdokument som gir deg løpende oversikt over hvordan du ligger an til den offisielle oppstarten. Husk at alle avtaler du gjør underveis, f.eks. med investorer, krever at bedriften starter opp rundt tiden du har fastsatt i forretningsplanen din.

Figuren under viser et eksempel på hvordan du kan sette opp din fremdriftsplan.

 

Avhengig av hva bedriften skal gjøre internt, og hva dere er nødt til å outsource, kan det være en fordel å være så detaljert som mulig. Figuren under gir et eksempel på en fremdriftsplan knyttet til markedsføring, og hvilke oppgaver innenfor dette feltet som bør være gjort før den offisielle oppstarten.

 

Fremdrift utover oppstartsfasen

En fremdriftsplan trenger ikke kun være knyttet til oppstartsfasen. Bruk gjerne verktøyet etter bedriftens offisielle oppstart, og tenk over oppgaver som er viktig å få fullført for at dere skal oppleve en stabil og sikker vekst.

Trenger du hjelp til å sette opp en fremdriftsplan for din bedrift, er du velkommen til å kontakte oss i Wican Rådgivning.