Dette er den andre artikkelen i en serie av åtte som omhandler bedriftens forretningsidé. I de kommende ukene vil vi presentere flere artikler som tar for seg følgende temaer:

 

 1. Hvorfor lage en forretningsplan?
 2. Forretningsidé
 3. Forretningsmodell
 4. Marked og konkurrenter
 5. Økonomi og budsjetter
 6. Finansiering
 7. Fremdriftsplan
 8. Organisering og selskapsstruktur

Heldigvis finnes det ikke noen fasit for hva en god forretningsidé er, og den trenger nødvendigvis ikke være revolusjonerende og innovativ. Kanskje din idé skaper en ny og enklere måte å distribuere produkter på, eller at en salg- og bestillingsprosess gjør at produktet kan selges til en lavere pris i et allerede eksisterende marked. Det som er avgjørende er at forretningsidéen løser et problem, og at det finnes kunder som er villig til å betale for akkurat din løsning.

Løser din forretningsidé et problem?

Før du setter i gang med planlegging av forretningsmodell, budsjetter og finansiering, still deg selv gjerne følgende spørsmål:

 • Hvor ofte oppstår problemet du skal løse?
 • Hvor lenge varer problemet, og hvor alvorlig er det for forbrukeren?
 • Hvem skal du løse problemet for, og hvor mange potensielle forbrukere finnes det?

Disse spørsmålene gir deg en god pekepinn på både behovet i markedet og omfanget av idéen din.

Definer kjernen av idéen din

Når du har kommer frem til at det er et behov for din forretningsidé, bør du identifisere kjernen av idéen. Aller først bør du tydelig definere hvem du skal selge til, og hva størrelsen på dette potensielle markedet er. For mange bedrifter er det mulig å utvide sitt marked bare ved å foreta seg enkle justeringer av produktet, leveransen eller selve konseptet. Amazon for eksempel, startet opp som en bokhandler på nett, men etter justeringer som fulgte markedets behov, er de i dag et av verdens største IT-selskaper. Er det kanskje noen mindre justeringer som vil gjøre forretningsidéen din enda mer mottakelig?

Du bør også tenke på hvem som skal produsere produktet for deg, eller levere de produktene du trenger for å tilby dine tjenester. Her er det vesentlig å opparbeide eller benytte seg av et eksisterende nettverk du har tillitt til. Gode samarbeidspartnere og leverandører er viktig for alle bedrifter, og i en oppstartsfase er det svært viktig å gjøre en grundig evaluering av alle dine alternativer. Hvem kan gi deg gode priser, overholde leveringsfrister, og har gode betalingsbetingelser? Vær kritisk og ta grep tidlig dersom leveransen ikke står til dine forventinger.

Den siste tingen du bør tenke på er hvilken prisklasse du ønsker at dine produkter skal være i. Prisen er ofte det som avgjør om hvorvidt et produkt blir solgt, være seg om prisen er lav eller høy. Her er det viktig å tenke på at forbrukere har en forventning om kvalitet knyttet til pris. Vil du som nyoppstartet kunne levere produkter eller tjenester til en såpass høy kvalitet at du kan kreve høyere pris enn andre markedsaktører? Kanskje det kan være smart å selge til en lavere pris i startfasen for å raskt oppnå markedsandeler, og heller pleie nye kundeforhold med mersalg?

Test gjerne idéen før du går videre

Er det virkelig et behov for forretningsidéen din, og er markedet villig til å betale den prisen du har sett for deg? Om du har mulighet og ressurser til det, bør du teste ut idéen på en gruppe personer som er lik målgruppen du har tenkt å rette deg mot. Det finnes flere forskjellige måter å teste ut idéen på. Du kan for eksempel sende spørreundersøkelser eller samle fokusgrupper, du kan forhøre deg i Facebook-grupper eller med fagpersoner, åpne en pop-up-butikk, eller benytte deg av folkefinansiering som Kickstarter, Bidrag.no eller Startskudd.no. Alternativene er mange, så her gjelder det å finne de metodene som funker best for din bedrift og din idé.

Som oftest er det ikke et problem å dele forretningsidéen sin med andre, men i noen tilfeller kan det være nyttig med en taushetserklæring. En slik erklæring omtales i næringslivet som Non Disclosure Agreement (NDA), og benyttes gjerne overfor parter som får tilgang og innsyn til spesielt konkurransesensitiv informasjon.

Det er nødt til å være et marked og et reelt behov

Har du kommet frem til at det er et behov og et marked for akkurat din forretningsidé er du allerede godt i gang med utarbeidelsen av forretningsplanen. Du bør nå ha et tydelig bilde av hva dine produkter og tjenester gjør, og for hvem de skal rettes mot. Er du usikker på om det er et reelt behov for forretningsidéen, bør du heller gjøre justeringer på idéen som kanskje åpner opp for å treffe en helt annen målgruppe enn du først hadde sett for deg.

Kontakt Wican Rådgivning dersom du har behov for en sparringspartner til å vurdere behovet og markedet til din forretningsidé.