Dette er den fjerde artikkelen i en serie av åtte og omhandler blant annet markedsanalyse. I de kommende ukene vil vi presentere flere artikler som tar for seg følgende temaer:

 

 1. Hvorfor lage en forretningsplan?
 2. Forretningsidé
 3. Forretningsmodell
 4. Marked og konkurrenter
 5. Økonomi og budsjetter
 6. Finansiering
 7. Fremdriftsplan
 8. Organisering og selskapsstruktur

Uansett hvilken bransje du skal operere i, bør du gjøre en grunnleggende markedsanalyse for å få innsikt i det som skal bli ditt marked. Skal du åpne en fysisk butikk må du vurdere antall potensielle kunder som bor eller jobber i området, mens B2B-leverandører må vurdere antall bedrifter i deres geografiske nedslagsfelt. Begge må ta stilling til hvor mange, og hvilke konkurrenter det er som opererer i det samme markedet.

Det kan være utfordrende å gjøre en omfattende markedsundersøkelse med begrensede ressurser. Bruk derfor kilder som bransjemagasiner eller Statistisk Sentralbyrå for å innhente nødvendig informasjon. Ettersom markedet stadig endrer seg, er det viktig å huske på at funnene fra markedsanalysen bør fungere som en guideline, i motsetning til absolutte sannheter for fremtidig drift.

Hvem er de potensielle kundene dine?

Da du definerte kjernen av forretningsidéen din, burde du også ha tydeliggjort hvem du skal selge til, og hvor stort dette potensielle markedet er. Noen bedriftseiere gjør den feilen ved å ønske å nå ut til alle, eller så mange som overhodet mulig. Denne «målrettingen» kan fort bli en utfordring når det kommer til å markedsføre produktene og tjenestene. Det å jobbe mot en eller noen få, men tydelig definerte målgrupper, vil gjøre markedsføringen mer effektivt og kostnadsbesparende.

Når du definerer målgrupper, bør du tenke på følgende:

 • Demografi: for eksempel kundenes alder, kjønn, sivilstatus, foreldre eller ikke, utdanning og inntekt.
 • Geografi: for eksempel land, region, by, klima og befolkningstetthet.
 • Personlige egenskaper: i relasjon til produktet og tjenesten du selger, for eksempel utadvendt eller innadvendt, impulsiv eller planleggende, introvert eller ekstrovert.
 • Livsstil og interesser: for eksempel friluftsliv, sport og idrett, film og musikk, uteliv eller rolige vennemiddager.

Husk at markedet endrer seg løpende, og at du kanskje legger til eller fjerner produkter og tjenester fra din portefølje. Derfor vil du mest sannsynlig måtte gjøre endringer på målgruppene dine på et senere tidspunkt, og en markedsanalyse kan være lurt å gjennomføre flere ganger.

Hvem er konkurrentene dine?

Du er også nødt til å identifisere konkurrentene dine, altså bedrifter som «sloss» om de samme kundene for de samme produktene og tjenestene. Du kjenner sikkert til flere allerede, men du kan finne gode oversikter i bransjeregistre som Proff, Purehelp og Visma Bizweb.

Tydeliggjør hva konkurrentene gjør bedre enn deg, og hva du gjør bedre enn dem. Hvordan stiller du deg til alle disse på for eksempel utvalg, leveranse, kvalitet og pris? Det viktige er at du er klar over hvem du konkurrerer mot, hvordan du stiller deg i markedet, og på hvilke aspekter konkurransen foregår.

SWOT-analyse

Som en del av din markedsanalyse er en SWOT-analyse er et enkelt verktøy som brukes til å identifisere og kategorisere interne og eksterne faktorer. Interne faktorer er de faktorene bedriften har kontroll over, altså dine styrker og svakheter, mens de eksterne faktorene er de du ikke har kontroll over i markedet.

Hensikten med å utføre en SWOT-analyse er å få full oversikt over, og forståelse for alle faktorer som kan ha innvirkning på bedriftens fremtid. Bruk SWOT-analysen til å planlegge hvilke endringer du kan gjøre i fremtiden for å stå enda sterkere i markedet.

Markedsstrategi og markedsføring

Punktene i SWOT-analysen vil være med på å legge føringer på hvordan du faktisk skal nå ut i markedet du planlegger å være en del av. Det er svært viktig å ha en tydelig markedsstrategi uavhengig av hvor omfattende markedsføringen skal være. Begynn med å definere hvilke kanaler målgruppene dine mest sannsynlig bruker, og hvilke du reelt har tid og ressurser til å drifte. Bruker målgruppene aktivt sosiale medier for å innhente informasjon, er det svært viktig at du er synlig her.

Det holder likevel ikke å kun være tilgjengelig der målgruppen din befinner seg. Du må også vekke deres oppmerksomhet. Dette gjør du ved å dele informasjon og innhold som er i den ordlyden målgruppen bruker, og det de faktisk ser etter. Se gjerne opptaket av webinaret vårt «Synlighet på nett» for mer informasjon om nettopp dette.

Trenger du hjelp til å finne ut hvilke kanaler som passer best for deg, og hvilke markedsaktiviteter som er nødvendig for at din bedrift skal komme godt i gang vil Wican Marked kunne hjelpe deg. Trenger du hjelp til å utarbeide SWOT-analysen kan du gjerne ta kontakt med Wican Rådgivning.