Dette er den sjette artikkelen i en serie av åtte og omhandler finansiering. I de kommende ukene vil vi presentere enda flere artikler med følgende temaer: 

  1. Hvorfor lage en forretningsplan?
  2. Forretningsidé 
  3. Forretningsmodel
  4. Marked og konkurrenter
  5. Økonomi og budsjetter 
  6. Finansiering 
  7. Fremdriftsplan
  8. Organisering og selskapsstruktur 

Frem til nå har du definert forretningsidéen, utarbeidet en forretningsmodell, analysert markedet og konkurrentene, og satt opp de første budsjettene. Det er nå på tide å se på hvordan du skal finansiere oppstarten og tiden frem til bedriften går med overskudd. Bruk budsjettene og den ferdigstilte forretningsplanen godt i samtaler med banker, investorer eller andre som tilbyr økonomiske midler. 

Egenkapital og lån 

Den mest vanlige måten å finansiere oppstarten på er å bruke oppsparte midler og/eller låne penger i banken. Har du ikke tilstrekkelig egenkapital og er avhengig av å låne penger, må du ta i betraktning at banken som oftest krever sikkerhet, og da kanskje med pant i din bolig. Lånerenten vil også være høyere enn for et privat lån. Det er derfor viktig å være bevisst på hvilke økonomiske forpliktelser du påtar deg, og hvilke konsekvenser det kan få hvis forretningsidéen din ikke lykkes slik du har planlagt. 

En bank som låner ut penger er hovedsakelig opptatt av to ting: 

  1. At bedriften klarer å tilbakebetale lånet. 
  2. At banken kan ta sikkerhet i eiendeler dersom det blir vanskelig for din bedrift å tilbakebetale lånet. 

For at du og din bedrift skal få godkjent lånesøknaden, må banken ha tro på at lånet og rentene kommer til å bli tilbakebetalt. Betalingsevne er avhengig av hvor mye kontanter, eller lett omsettelige midler, selskapet ditt har. Banken er derfor interessert i hvordan bedriftens situasjon og likviditet er i dag, men også hvordan kontantstrømmen vil utvikle seg i tiden fremover. 

Sikkerhet er eiendeler som långiver har rett til å overta dersom lånet ikke betales tilbake. Det finnes mange former for sikkerhet – alt fra sikkerhet i bedriftens eiendeler, til kausjon eller fast eiendom. Snakk med banken om hva som kan være mest aktuelt for deg og din bedrift. 

Investorer 

En annen måte å skaffe kapital på, er å finne eksterne investorer. Er forretningsidéen din så god at flere personer har stor tro på den, kan det være lønnsomt å få de med på laget som investorer. Det er viktig å tenke på at de skal ha avkastning på kapitalen de har gitt deg, for eksempel gjennom eierandeler i bedriften. 

En måte å skaffe investorer på er å benytte seg av tjenesten Folkeinvest. Her blir både gründere og investorer koblet sammen tidlig i en etableringsfase. Du får mulighet til å presentere forretningsidéen din, vekke interessen hos potensielle investorer, og selge aksjene dine til personer som har tro på deg og din idé. 

Tilskudd 

Det kan også være en mulighet å søke om tilskudd fra for eksempel Innovasjon Norge. De kan gi tilskudd til gründere med innovative idéer som vil presentere noe nytt i markedet, og som har et betydelig vekstpotensial. Les mer om Innovasjon Norge sine finansieringsordninger her

Oppstartstøtte 

Det finnes også flere instanser og institusjoner hvor du kan søke oppstartstøtte. Mange av disse er tilknyttet spesielle regioner og kan være nisjespesifikke. Vi i Wican har blant annet opprettet et gründerfond, hvor vi ønsker å dele ut økonomiske midler og tjenester fra interne ressurser til gründere med gode forretningsidéer og potensiale for vekst. 

Er du interessert i Wicans gründerfond, eller i å finne andre måter å skaffe finansiering i oppstartsfasen på, er du velkommen til å kontakte Wican Rådgivning