Hvorfor lage en forretningsplan? (Forretningsplan, del 1 av 8)

Publisert 7. september 2020 – Rådgivning

Estimert lesetid - 3 min

Bilde av hender som henger opp post-it lapp på et vindu

Dette er den første artikkelen i en serie av åtte. I de kommende ukene vil vi presentere flere artikler som tar for seg følgende temaer:

 

  1. Hvorfor lage en forretningsplan?
  2. Forretningsidé
  3. Forretningsmodell
  4. Marked og konkurrenter
  5. Økonomi og budsjetter
  6. Finansiering
  7. Fremdriftsplan
  8. Organisering og selskapsstruktur

Før du velger å etablere et selskap og begynne på reisen som bedriftseier, er det flere vesentlige ting du må ha avklart og planlagt. Dette er best gjort ved å utarbeide en forretningsplan. Denne planen skal fungere som et styringsverktøy som beskriver hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvorfor.

Når vil en forretningsplan være nyttig?

Dersom du trenger bistand og rådgivning, eller finansiering til virksomheten din, vil det være hensiktsmessig å kunne presentere en forretningsplan til banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. De som ønsker å samarbeide med deg, eller som vurderer å investere penger i din forretningsidé ønsker å få vite hva de begir seg ut på. Banker og investorer for eksempel vil neppe være behjelpelige dersom du ikke presenterer et realistisk likviditetsbudsjett.

Forretningsplanen skal også fungere som et styringsdokument for deg som bedriftseier. Etter som bedriften utvikler seg gjennom årene, er det ofte nyttig for bedriftseiere å gå tilbake til forretningsplanen for å sjekke om utviklingen går i tråd med det som egentlig var planen. Hvor lang tid skulle det ta før dere nådde målet og faktisk tjente penger? Er bedriftens arbeidsmåte i tråd med visjonen?

Forretningsplanen som bedriftens styringsdokument

En god forretningsplan skal gjøre det enklere å se sammenhenger mellom produktene og tjenestene du skal tilby, markedet du skal treffe, og hvilke ressurser som er nødvendig for å starte opp.

Skal du som bedriftseier stå sterkt frem i markedet både for samarbeidspartnere og kunder, er du nødt til å ha tenkt gjennom alle mulige aspekter i forkant. Dette inkluderer hvor stort markedet er, hvem kunden er, hvor lang tid det tar før regnskapet går i pluss, hvor mye startkapital du trenger for å komme godt i gang, og ikke minst hva planen er for de neste tre, fem og kanskje ti årene frem i tid.

Det er viktig å få frem at planen bør utformes etter at forretningsmodellen er utarbeidet, noe jeg vil ta opp ytterligere i artikkel nummer tre av denne serien. Kort fortalt betyr det at hvis man ser muligheten til å oppnå lønnsomhet, må man videre legge en plan på hvordan virksomheten skal organiseres, med tanke på innkjøp, salg, markedsføring og økonomistyring. Ser du derimot at virksomheten ikke vil bli lønnsom eller om markedet er usikkert, bør du heller gjøre en ny vurdering på ideen og formålet bak virksomheten.

Oppsøk råd tidlig i prosessen

Gjennom en grundig utarbeidet forretningsplan vil du som bedriftseier ha god oversikt og et godt beslutningsgrunnlag, noe som vil øke sannsynligheten for en vellykket etablering og videre drift. Samtidig er det ikke alltid like enkelt å lage forretningsplanen, spesielt for nye bedriftseiere.

Trenger du hjelp til å utarbeide din forretningsplan står vi i Wican Rådgivning klare som sparringspartner.

Del

Bent Hansen Widnes

Rådgiver, Wican Gruppen

Bent er strukturert, kunnskapsrik og nysgjerrig. Han er svært belest og har som regel noe å bidra med i enhver samtale uansett tema. Han er raus og engasjert, som fører til at han bidrar mye på tvers av alle våre avdelinger, og klarer med sin sjarm å overtale kollegaene sine til “Bøy og tøy” på kontoret flere ganger i uken.