Outsourcing av IT-driften vil gi de fleste bedrifter mange fordeler. Dette gjelder spesielt små og mellomstore bedrifter som med en kort tidshorisont kan ta i bruk nye og forbedrede løsninger enn de man jobbet på tidligere. Dette kan igjen skape et konkurransefortrinn og gi muligheter for effektivisering og utvikling av selskapet. Tilgang til god teknisk kompetanse vil hjelpe selskapet til å utnytte nye muligheter og til å nå nye driftsmessige mål.
Nedenfor har jeg listet opp 5 fordeler ved å outsource IT-tjenester til en driftspartner for små og mellomstore bedrifter.

1. Reduserte kostnader og økt kontroll

Outsourcing gir deg en bedre oversikt over kostnadene. Selskapet betaler en fast pris for det de bruker. Endrer behovet seg, skalerer man opp eller ned til gitte priser. Dette gir en forutsigbarhet som enkelt kan justeres i budsjettet og det vil ikke være noen store overraskelser hvis man ønsker å ekspandere.

Vi vet at sysselsetting og opplæring av IT-ansatte er kostbart og midlertidige ansatte vil ikke alltid leve opp til forventningene. Outsourcing lar bedriften fokusere på de menneskelige ressurser der du trenger dem mest.

2. Sertifisering, kvalifikasjon og erfaring når du trenger det

Det er viktig å finne en solid partner som kan gi gode råd til sine kunder på alt fra bruk av løsning til sikkerhet og datainnbrudd. Overlater man IT-driften til uerfarne aktører, vil man være veldig sårbar når uforutsette ting skjer. Søk derfor etter selskaper med erfaring og som møter dine forventninger når du vurderer nye løsninger.

3. Økt fokus på bedriftens kjernevirksomhet

Mange selskaper har begrensede ressurser og utøvende ledere har begrenset med tid. Ved å outsource flere tjenester bidrar du til økt fokus på kjernevirksomheten ved å eliminere distraksjoner knyttet til for eksempel vanskelige beslutninger som gjelder investeringer i bedriftens infrastruktur.

En kvalifisert IT-leverandør kan bidra til at det er lettere å holde fokus på kjernevirksomheten og kun fokusere på det man er best på.

4. Risikoreduksjon og sikkerhet for unødvendig tap av tid og ressurser

Blir bedriftens arbeidsstasjoner og serverne oppdaterte med jevne mellomrom og når de skal? Er det implementert sikkerhetsstandarder og rutiner for å opprettholde sikkerheten? Hver enkelt investering har en viss risiko. Markeder, konkurranse, lover og regler, økonomiske forhold og teknologi endres raskt. GDPR stiller høye krav til å sikre integriteten til kundedata, sensitiv informasjon og mye mer. En god partner er ansvarlig for en betydelig del av den teknologirelaterte risikoen som man ikke alltid kan sette seg inn i.

5. Skaper like forutsetninger i konkurranse med større bedrifter

Med sin egen serverpark har de fleste småbedrifter rett og slett ikke ressurser og kompetanse til å konkurrere med tjenestene og infrastrukturen som større bedrifter har. En god IT leverandør og outsourcing-partner kan ha stordriftsfordeler som gjør det mulig å gi alle sine kunder en bedre mulighet å konkurrere på den digitale flaten.

Jobber du i en liten eller mellomstor bedrift, er det altså mange fordeler ved å outsource deler eller hele IT-tjenesten til en ekstern driftspartner. Så hva venter du på?