Frivillige foreninger er som regel ikke skatte- og mva-pliktige, og grensene for arbeidsgiveravgift og innberetningsplikt er høyere enn ved bedrifter. Da er det vel ikke så nøye med regnskapsføringen? Et medlem som ikke er redd for tall kan ta kassererjobben – det er jo bare å kreve inn kontingent og betale regninger, er det ikke?

Selv om en forening ikke betaler skatt og mva er det en del andre regler som må følges, for eksempel om du har ansatte eller styremedlemmer som skal få godtgjørelse. Her kommer en oversikt over hva du må tenke på når det kommer til regnskapet til foreningen din.

Registrering i offentlige registre

I utgangspunktet er ikke foreninger pliktige til å stå i offentlige registre. Det er derimot noen unntak:

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: Foreninger som har ansatte, skal være registrert i Aa-registeret hos NAV.

Enhetsregisteret: Foreninger som ønsker organisasjonsnummer må registreres i enhetsregisteret. En grunn til dette kan være dersom foreningen har egen bankkonto, som må være registrert på et organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Noen foreninger velger å registrere bankkontoen på kasserers fødselsnummer, men om innestående på kontoen er høyt – og det blir godtgjort renter – vil inntekt og formue bli registrert på kasserer og ikke foreningen. Derfor kan det heller være gunstig å opprette et organisasjonsnummer.

Frivillighetsregisteret: Foreninger som bygger på frivillig innsats, kan registreres i frivillighetsregisteret. Det er ingen plikt til å være registrert, men det er fint å være klar over at foreningen kun har krav på en del tilskudd dersom det er registrert. Tilskuddene det gjelder er for eksempel Grasrotandelen fra Norsk Tipping, og mva-kompensasjon.

Lønn, arbeidsgiveravgift og skatt

Godtgjørelse til frivillige eller andre skal behandles som lønn. Foreninger med lønnsutbetalinger opptil et visst beløp – som fastsettes i statsbudsjettet hvert år – betaler ikke arbeidsgiveravgift. For 2020 har dette beløpet vært kr 80.000 per ansatt, og kr 800.000 per organisasjon.

Grensen for innberetningsplikt er også høyere for foreninger enn bedrifter. Den ordinære grensen er på kr 1.000, mens for foreninger er grensen på kr 10.000. Dersom lønnsutbetalingen overstiger denne grensen skal lønnsutbetalingen innberettes, og det skal trekkes skatt for foreningen. Innberetningen gjøres hver måned det har vært utbetaling i Altinn via A-melding.

Inntekter for lotteri, bingo og lignende

Noen foreninger arrangerer store lotterier årlig, eller mottar andeler av overskudd fra andre bingoentreprenører. Da kommer det krav om rapportering til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Smålotterier med årlig omsetning på inntil kr 200.000 skal meldes til tilsynet, og arrangører av store lotterier må søke om løyve. Basar og kakelotterier krever ikke søknad eller løyve.

Mva-kompensasjon

Foreninger kan søke om å få refundert betalt mva fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Formålet med denne ordningen er å fremme frivillig aktivitet, gjennom kompensasjon for kostnader til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Frist for å søke er 1. september, og kostnader fra forrige regnskapsår skal innberettes. Det totale beløpet for mva-kompensasjonen til frivillige foreninger fastsettes i statsbudsjettet.

Tilskudd

Mange foreninger mottar støtte fra det offentlige, og må derfor sende søknad om tilskudd. Søknadene må gjerne inkludere budsjett for det den overordnede driften, eller for det bestemte prosjektet det søkes tilskudd for, samt hvordan tilskuddet skal benyttes.

Næring

En frivillig forening kan ha aktiviteter som går inn under begrepet næring. Det kan være fotballag som har butikk hvor de selger supporterutstyr, eller teaterforeninger som driver kafé. Om driften her er egnet til å gi overskudd, kan det bli regnet som næring. Dermed kan det bli krav om mva-registrering og levering av skattemeldinger for akkurat denne delen av driften.

Beløpsgrensen for å bli registrert i mva-registeret er høyere for foreninger enn for bedrifter. Den ordinære grensen for registrering i mva-registeret er kr 50.000 i løpet av en periode på 12 måneder, mens for foreninger er denne grensen på kr 140.000.

Trenger du hjelp eller bistand til regnskapet for din forening, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Wican Regnskap.