WiCan | ASP

Ved å sette bort IT-driften til WiCan er du sikret større fleksibilitet, kontinuerlig tilgang på fagkompetanse og support, samt lavere totalkostnader både når det gjelder investeringer, utstyr og drift.

WiCan | Data

WiCan Datas nære samarbeidsforhold med markedets ledende internasjonale teknologileverandører gjør at vi kan tilby kundene våre riktige og skreddersydde løsninger.

WiCan | Regnskap

WiCan Regnskap tilbyr regnskapsløsninger som dekker hele økonomifunksjonen i bedriften din. Velg selv modulene og regnskapspakkene dere trenger.

WiCan | Telefoni

Leverandør av Telenor og Telia. Rett løsning kombinert med riktig hardware vil kunne føre til besparelser, mer effektive løsninger, mer fleksibilitet og bedre oversikt over kollegaer.

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe!

Du er velkommen til å kontakte oss for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift eller organisasjon. Vi kan hjelpe deg å se nye muligheter, vurdere om ressurser blir utnyttet best mulig, endring i rutiner eller systemer, eller annen effektivisering som styrker din virksomhet.

WiCan har bred kompetanse innenfor mange felt, med både autoriserte regnskapsførere, egne IT-ansatte, rådgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss