Etter over 40 år som regnskapsfører har jeg vært med på en rivende utvikling i bransjen.  Jeg har vært med på en reise fra enkle løsninger med registrering på OCR-ruller og leiekjøring hos Merkantildata AS i Oslo til dagens mangfold av regnskapsprogram tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett. Teknisk sett har det vel aldri vært enklere å føre regnskapet selv. Men har du ikke kjennskap til regelverket, bør du etter min mening skaffe deg en regnskapsfører.

Nedenfor er noen av mine tanker om hvorfor du bør velge å benytte et regnskapskontor til å ta seg av regnskap og lønn i din bedrift

1. Kompetanse

Det er ofte endringer i satser, lover og regler innenfor vårt arbeidsfelt. Vi holder oss oppdatert til enhver tid. Vi abonnerer på nyhetsbrev som tikker inn til oss så fort det er regelendringer. Som autorisert regnskapsfører er man også til enhver tid forpliktet til å etterutdanne seg fortløpende innenfor emner som er viktig for vår yrkesutøvelse.

2. Samarbeid med offentlige myndigheter

Skatteetaten har gjennom mange år invitert til et godt samarbeid med oss i bransjen. Vi deltar på konferanser hvor de informerer om nyheter, deler sine erfaringer fra kontroller og opplyser om områder og bransjer de vil fokusere på fremover. De sender også ut nyhetsbrev med jevne mellomrom. Med egne telefonlinjer for regnskapsførere og revisorer, har vi rask tilgang til godt kvalifiserte folk innenfor feltene skatt og avgift.

3. Erfaring

Et regnskapskontor har ofte en god miks av ansatte med både kunnskap og erfaring innenfor mange forskjellige bransjer i norsk næringsliv.  Dette er en styrke som kommer våre kunder til gode. 

4. Redusere sårbarhet

Mange arbeidsgivere har opplevd å være svært sårbare ved ansattes sykdom, permisjoner eller ferier.  Dette unngår man ved å bruke ekstern regnskapsfører som tar på seg ansvaret for å levere A-meldinger, momsoppgaver og ligningspapirer til rett tid. 

5. Fire øyne-prinsippet

Jeg spurte en kunde – en stor bedrift i norsk næringsliv – om viktige grunner til å bruke ekstern regnskapsfører. Han fremhevet «fire øyne-prinsippet» (alltid minst to personer som godkjenner alle transaksjoner) som viktig.  Å bruke oss som er utenfor organisasjonen gir en ekstra sikkerhet mot underslag.

6. Lønn – alltid oppdatert

Innenfor lønnsområdet er det mange lover og regler å forholde seg til. Det kan være kostbart og utfordrende å holde egne ansatte oppdatert til enhver tid.  Som kunde hos oss kan du til enhver tid benytte vår kunnskap.

Da PC-en gjorde sitt inntog, manglet det ikke på spådommer om en nedgang i vår bransje.  Men jeg tror på at vi som yrkesgruppe kommer til å ha en viktig rolle i uoverskuelig fremtid. Kunnskap og kompetanse er fortsatt en etterspurt vare. Og med dagens krav om autorisasjon for regnskapskontorer, er det nok bedre kvalitet innen bransjen enn noen gang.

Så hvis jeg skal konkludere selv; ja, det er fortsatt bruk for meg.